ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μονόδρομος ο ψηφιακός μετασχηματισμός

08:40 - 24 Ιουν 2020
Ένας από τους τομείς στους οποίους σήμερα η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική υστέρηση, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, είναι αυτός της ψηφιακής διακυβέρνησης. Σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2019, οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα των παρεχόμενων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών φαίνεται να έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παραμένουν όμως σε χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

Τους τελευταίους μήνες και ιδιαίτερα στη διάρκεια της πανδημίας, έγινε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Τα μηνύματα από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ενθαρρυντικά και ελπίζουμε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί το ίδιο εντατικά στο επόμενο διάστημα, αξιοποιώντας μάλιστα μέρος των πρόσθετων αναπτυξιακών πόρων που εξασφάλισε η χώρα μας για την επόμενη περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Επιμελητήρια μπορούν να αποτελέσουν τον πιο αξιόπιστο συνομιλητή και συνεργάτη του κράτους. Λειτουργώντας διαχρονικά ως αιχμή του δόρατος για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, έχουν ήδη αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία, αλλά και ένα πλέγμα υπηρεσιών, που δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Αντίθετα, στοιχειοθετούν ένα οικοσύστημα με πλήρη επάρκεια, ικανό να σταθεί δίπλα, να συμβουλέψει και να υποστηρίξει κάθε επαγγελματία και επιχειρηματία.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΓΕΜΗ, μιας υπηρεσίας που τα Επιμελητήρια πρότειναν, διεκδίκησαν και λειτουργούν, αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο και τη συμβολή που μπορεί να έχει ο Επιμελητηριακός θεσμός στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με σκοπό την απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια το ΓΕΜΗ, σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Μιας Στάσης, διαδραματίζει ρόλο – κλειδί την εφαρμογή νέων νομοθετημάτων, που στοχεύουν στην απλούστευση, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, τα Επιμελητήρια ήταν από τους πρώτους φορείς που αξιοποίησαν τη δυνατότητα απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής για τις επιχειρήσεις – μέλη τους.

Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει ραγδαία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και της οικονομίας δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά ανάγκης. Πολιτεία, επιστημονική κοινότητα, επιχειρήσεις και φορείς, οφείλουμε τώρα να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, προκειμένου να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Οφείλουμε να ξεπεράσουμε προβλήματα του παρελθόντος, όπως η αποσπασματικότητα και οι αλληλοεπικαλύψεις και να επενδύσουμε σε γόνιμες συνέργειες, οι οποίες δρουν πολλαπλασιαστικά ως προς το αποτέλεσμα και δημιουργούν οφέλη για όλους.

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, αποτελεί μονόδρομο για ένα κράτος φιλικότερο προς τον πολίτη και την ανάπτυξη, με λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Είναι ώρα να βαδίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, με ταχύτερα και συντεταγμένα βήματα.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.