ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέα απειλή για την αγορά

11:24 - 22 Δεκ 2020
Μαζί με όλα τα σοβαρά προβλήματα που έχει προκαλέσει η πανδημία στην αγορά, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν και την κατακόρυφη αύξηση των ναύλων για εμπορευματοκιβώτια με πρώτες ύλες και προϊόντα που εισέρχονται στη χώρα. Τον τελευταίο μήνα τα ναύλα μεταφοράς, ιδιαίτερα από την Άπω Ανατολή προς την Ευρώπη, έχουν ανέλθει σε επίπεδα δυσανάλογα υψηλά σε σχέση με τις αντοχές των επιχειρήσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια.

Βασική αιτία του φαινομένου είναι η εκρηκτική άνοδος των κινεζικών εξαγωγών, που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη τόσο των απαιτούμενων εμπορευματοκιβωτίων – τα οποία ούτως ή άλλως δεν υπήρχαν σε αφθονία – όσο και των διαθέσιμων θέσεων στα πλοία που τα μεταφέρουν. Η προσφορά θέσεων είναι ανελαστική σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς δεν μπορούν να προστεθούν επιπλέον πλοία, ούτε να αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων. Αυτό, αναμενόμενα, οδηγεί σε υπέρμετρη αύξηση των ναύλων.

Συνέπεια είναι να δημιουργείται ένα πολύ υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις, το οποίο αναγκαστικά μετακυλίεται και στους καταναλωτές. Με δεδομένες, μάλιστα, τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά, είναι ορατός ο κίνδυνος κάποιες επιχειρήσεις να μην είναι σε θέση να πληρώνουν αυτούς τους υπέρογκους ναύλους και να παγώσει ένας σημαντικός αριθμός εμπορικών πράξεων. Ένα τέτοιο γεγονός θα έχει δυσμενείς συνέπειες στην αγορά και στην οικονομία, επιτείνοντας την ύφεση. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, στην περίοδο που διανύουμε, μια κατάσταση υψηλών ναύλων θα μπορούσε να αφαιρέσει το 0,3% της ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το φαινόμενο βεβαίως δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Είναι παγκόσμιο, καθώς οι τιμές εκδίδονται από τις μητρικές εταιρίες που μεταφέρουν containers και που – δυστυχώς – εξακολουθούν να λειτουργούν ολιγοπωλιακά, σε αντίθεση με τις άλλες μορφές ναυτιλίας ξηρού και υγρού φορτίου.

Σε κάθε περίπτωση, σε μια κρίσιμη για την ελληνική οικονομία συγκυρία, η κυβέρνηση οφείλει να προωθήσει μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των αυξημένων ναύλων. Μεταξύ των μέτρων αυτών θα μπορούσε να είναι η έκπτωση των ναύλων σε πολύ υψηλό ποσοστό από τη φορολόγηση των επιχειρήσεων για το προσεχές τρίμηνο, η άμεση πίστωση του ΦΠΑ στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν πρώτη ύλη και η έναρξη διαλόγου με την COSCO, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα παροχής έκπτωσης τουλάχιστον 20% για το προσεχές τρίμηνο.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας θα αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα και στο πλαίσιο των Ευρωεπιμελητηρίων, προκειμένου να υπάρξει συντονισμένη δράση για την επίλυση του προβλήματος, που απειλεί συνολικά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.