ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δράσεις για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

12:44 - 01 Ιουν 2021
Η ταχύτερη και υγιής ανάπτυξη του οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, αποτελεί βασικό στόχο, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας για τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για μια προσπάθεια που προϋποθέτει γενναίες κινήσεις, σε πολλά επίπεδα: απομάκρυνση διοικητικών εμποδίων, νέα στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα επεκτείνονται και σε κλάδους πέραν του τεχνολογικού, στους οποίους η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως είναι ο αγροδιατροφικός τομέας και η πράσινη οικονομία, ίδρυση κόμβων καινοτομίας στην Αθήνα και στην Περιφέρεια, παρεμβάσεις στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης κ.ά.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι από τους φορείς που επένδυσαν από νωρίς στην ενδυνάμωση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δομών και υπηρεσιών. Σημείο αναφοράς αποτελεί η Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων, η οποία από το 2014 έχει φιλοξενήσει δεκάδες επιχειρηματικές ομάδες, παρέχοντάς τους  ουσιαστική υποστήριξη και καθοδήγηση για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Πολλές από αυτές, μάλιστα, έχουν ήδη προχωρήσει στην ίδρυση επιχειρήσεων, έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς καινοτομίας και έχουν προσελκύσει χρηματοδότηση από επενδυτές. Παράλληλα, από το 2014 λειτουργεί το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, το οποίο αξιοποιεί μια επιτυχημένη διεθνή πρακτική για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και επενδυτικές προτάσεις για νέες ή και καινοτόμες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της προώθησης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, το ΕΒΕΑ αναπτύσσει επίσης γόνιμες συνεργασίες με φορείς του κράτους και της Αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια κ.ά. 

Συνεχίζοντας με συνέπεια αυτή τη δράση, είναι σήμερα θεσμικός υποστηρικτής της πρωτοβουλίας “Elevate Greece”, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αξιοποιώντας τη δομή και την εμπειρία της Θ.Ε.Α. ανακοίνωσε πρόσφατα ένα νέο κύκλο αιτήσεων, για την ένταξη νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ομάδων στη δομή της Θερμοκοιτίδας.

Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν στα προγράμματα και τις δράσεις της Θερμοκοιτίδας, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους και μέντορες, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδός τους κατά την περίοδο ανάπτυξης των δεξιοτήτων ή της επιχείρησής τους. Σε όλες τις ομάδες, η Θ.Ε.Α. παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ - προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.ά., προώθηση συνεργασιών μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων, δράσεις επιμόρφωσης, υποστήριξη για την πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια, δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και διαμόρφωση κοινών ενδιαφερόντων και στόχων σε επιχειρησιακό επίπεδο. Στις ομάδες που εντάσσονται στο πρόγραμμα Φιλοξενίας, παρέχεται επιπλέον φιλοξενία στους χώρους της Θερμοκοιτίδας, εξοπλισμός, υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και λειτουργικής υποστήριξης, καθώς και κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλώσιμων και λοιπών εξόδων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου επώασης, οι νέες καινοτόμες επιχειρήσεις συνεχίζουν να λαμβάνουν υποστήριξη, μέσω της προνομιακής συμμετοχής τους στις δράσεις δικτύωσης και ενίσχυσης επιχειρηματικότητας που υλοποιεί το ΕΒΕΑ. 

Έχοντας «γεννηθεί» στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, σήμερα το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας όχι μόνο αντέχει, αλλά και ωριμάζει και δυναμώνει: με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επιχειρηματικών προσπαθειών και με ένα περιβάλλον που σταδιακά γίνεται ευνοϊκότερο. Κι αυτό αποτελεί ενθαρρυντικό μήνυμα. Γιατί η καινοτομία και η δυναμική που συνδέονται με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, είναι απαραίτητα συστατικά για μια οικονομία που μετασχηματίζεται. Είναι στο χέρι μας να στηρίξουμε αυτή τη δυναμική και να αναδείξουμε το ταλέντο και τη δημιουργικότητα σε μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.