ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανοδικά τα μεγέθη της Σφακιανάκης

13:20 - 30 Μαϊ 2006 | Αυτοκίνητο
Η ανοδική πορεία της Σφακιανάκης κατά το 2005 συνεχίστηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2006 και ενισχύθηκε περαιτέρω η θέση της εταιρείας στην αγορά του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας.
Σε αντίθεση με την αγορά, η οποία παρουσίασε μείωση κατά 2,3% η εταιρεία σημείωσε αύξηση πωλήσεων σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2005 κατά 51,3%. Οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων SUZUKI ανήλθαν σε 4.077 μονάδες το πρώτο τρίμηνο 2006 σε σχέση με 2.645 μονάδες την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Τόσο οι υψηλές πωλήσεις όσο και το μερίδιο αγοράς που κατέλαβε η SUZUKI και το οποίο ανήλθε σε 5,4%, αυξημένο κατά 54,8% σε σχέση με το 2005, κατέταξε τη SUZUKI στην έβδομη θέση στο σύνολο της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου. Η αγορά μοτοσικλέτας κατά το πρώτο τρίμηνο 2006 κινήθηκε ανοδικά και έφτασε τις 13.838 μονάδες. Η SUZUKI με 895 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 6,5% σημείωσε αύξηση κατά 25% σε σχέση με το 2005, επιτυγχάνοντας παράλληλα και υψηλή κερδοφορία. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 51,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,1%, και το μικτό κέρδος εκμετάλλευσης διαμορφώθηκε στα 15,1 εκατ. ευρώ, διατηρώντας το περιθώριο μικτού κέρδους στο 29,5%, που αντιπροσωπεύει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά του κλάδου. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 9,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 137,1%. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν επίσης τα καθαρά μετά φόρων κέρδη κατά 142,8% και διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. της 31/3/2005. Η καθαρή θέση της εταιρείας ανήλθε στα 86,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,5% σε σχέση με την καθαρή θέση των 74,6 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2005. Αντίστοιχα καλή εξέλιξη παρουσιάζουν τα μεγέθη και σε ενοποιημένο επίπεδο. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 91,1 εκατ. ευρώ, και το μικτό κέρδος εκμετάλλευσης στα 24,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 45,5%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,5 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 182% σε σχέση με τα 2,3 εκατ. του 2005, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 3,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 210% σε σχέση με τα 1,3 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2005. Η ενοποιημένη καθαρή θέση της εταιρείας ανήλθε στα 93,3 εκατ.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.