ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μοτοδυναμική: Αύξηση κερδών σε μητρική και όμιλο

10:58 - 31 Αυγ 2006 | Αυτοκίνητο
Αυξημένα ήταν τα μεγέθη της Μοτοδυναμική στο α΄ εξάμηνο του έτους, σε επίπεδο μητρικής και ομίλου.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, άνοδο 32% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών για το Α Εξάμηνο 2006, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ανερχόμενος σε 47,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,6 εκατ.ευρώ, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 11%, ανερχόμενα σε 2,2 εκατ. ευρώ έναντι 2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Στην αύξηση του κύκλου εργασιών συνέβαλε η εμπορική πολιτική που έθεσε σε εφαρμογή η εταιρεία από τους πρώτους μήνες του έτους, με ελκυστικές τιμές σε συγκεκριμένα μοντέλα δικύκλων. Η αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά 2,5 μονάδες που πέτυχε η εταιρεία σε σύγκριση με το περυσινό εξάμηνο, θεωρείται σημαντική για τη συγκεκριμένη φάση ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς δικύκλων. Παράλληλα, συγκρίνοντας τα μεγέθη των δύο πρώτων τριμήνων του 2006, επιβεβαιώνονται οι τάσεις της εποχικότητας των αγορών στις οποίες απευθύνεται η Μοτοδυναμική, με μήνες αιχμής από τον Απρίλιο ως και τον Ιούλιο.

Σε επίπεδο ομίλου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά το Α Εξάμηνο του 2006 ανήλθε σε 47,8 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 34% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν αύξηση 25% και ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το 2005.

Oι επενδυτικές κινήσεις στις θυγατρικές εξωτερικού αποδίδουν, οδηγώντας σε σταδιακή αύξηση του κύκλου εργασιών και των μεριδίων στις αγορές που δραστηριοποιείται ο όμιλος, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Συγκρίνοντας με τo περυσινό εξάμηνo, οι αγορές έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται και η Μοτοδυναμική ενίσχυσε τη θέση της τόσο στα δίκυκλα, όσο και στα προϊόντα θάλασσας. Συγκεκριμένα στη Ρουμανία ο κύκλος εργασιών διπλασιάστηκε και στη Βουλγαρία τετραπλασιάστηκε, αν και οι δύο θυγατρικές δεν παρουσιάζουν ακόμη τα αναμενόμενα κέρδη.

Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.