ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2007

10:45 - 25 Μαϊ 2007 | Αυτοκίνητο
Η εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. κατά το 2006 συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007 ενώ η θέση της εταιρείας ενισχύθηκε περαιτέρω στην αγορά του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας.
Στα οικονομικά μεγέθη της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007, περιλαμβάνονται πλέον και οι δραστηριότητες λιανικής πώλησης αυτοκινήτων Opel, Ford, Volvo και Cadillac, όπως αυτό προέκυψε από την απορρόφηση των αντίστοιχων θυγατρικών από τη μητρική εταιρεία.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007, διαμορφώθηκε σε Euro 74,9 εκατ., το μικτό κέρδος εκμετάλλευσης ανήλθε σε Euro 20,3 εκατ., και τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα Euro 6,9 εκατ.
Πολύ καλή εξέλιξη παρουσιάζουν τα μεγέθη και σε ενοποιημένο επίπεδο. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα Euro 97,5 εκατ., και το μικτό κέρδος εκμετάλλευσης στα Euro 28,7 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 18,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Euro 6,9 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε Euro 4,6 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,2% σε σχέση με τα Euro 3,8 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2006. Η ενοποιημένη καθαρή θέση ανήλθε στα Euro 109,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,1% σε σχέση με την καθαρή θέση των Euro 92,3 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2006.
Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2007 επιβεβαιώνουν την δυναμική της αναπτυξιακής και κερδοφόρας πορείας του Ομίλου εταιρειών Σφακιανάκη που σήμερα απασχολεί περί τα 1.600 άτομα προσωπικό, και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, τα Σκόπια και τη Βουλγαρία.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.