ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Παρελθόν η Σφακιανάκης για το Χ.Α. Κύριο

17:44 - 11 Δεκ 2019 | Αυτοκίνητο
Διεγράφη η εταιρεία Σφακιανάκης από το χρηματιστήριο Αθηνών με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η αυτόκλητη καθολική έκτακτη γενική συνέλευση της πρώην εισηγμένης εταιρείας Σφακιανάκης είχε αποφασίσει τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από το χρηματιστήριο και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον Οκτώβριο.

Αναλυτικά, το ο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 861η/10-11.12.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

Πρόστιμα 10.000€

Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε στην επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €5.000 στην εταιρία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παραβάσεις του άρθρου 16 (παρ. 9) του ν.4514/2018, του άρθρου 21 (παρ. 1γ) του Κανονισμού ΕΕ 2017/565, του άρθρου 6 (παρ. 2) και του άρθρου 10 (παρ. 2 β) του ν.4141/2013, κατά την παροχή πίστωσης σε πελάτες της και λόγω  οργανωτικών θεμάτων, όπως και στην επιβολή προστίμου ύψους €5.000 στην εταιρία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 21 του Κανονισμού ΕΕ 2017/565, λόγω οργανωτικών θεμάτων.

Τελευταία τροποποίηση στις 17:57 - 11 Δεκ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.