ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση

16:24 - 21 Ιουν 2007 | Αυτοκίνητο
Η εταιρεία θα στηρίξει την προσπάθεια των βασικών μετόχων για ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών (placement), που θα γίνει προκείμενου να ενισχυθεί η εμπορευσιμότητα της μετοχής. Σε αυτή την κατεύθυνση η εταιρεία σκοπεύει να παράσχει τα σχετικά στοιχεία και την απαραίτητη βοήθεια για τις αναγκαίες παρουσιάσεις προς τους υποψήφιους επενδύτες. Οι παρουσιάσεις θα αφορούν Έλληνες και Ξένους θεσμικούς Επενδύτες, θα γίνουν το πρώτο 10 ήμερο του Ιουλίου 2007 και οι ακριβείς ημερομηνίες τους θα ανακοινωθούν μόλις οριστικοποιηθούν. Οι παρουσιάσεις θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας τις αντίστοιχες ημερομηνίες.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.