ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Saab: Κατακόρυφη άνοδος στα καθαρά κέρδη της το δεύτερο τρίμηνο

10:49 - 17 Ιουλ 2020 | Αυτοκίνητο
Αύξηση 20% στα καθαρά κέρδη του δευτέρου τριμήνου ανακοίνωσε η Saab AB, καθώς οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες και οι παραγγελίες σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο. Παραμένει ωστόσο η επιφυλακτικότητα για περαιτέρω επίδραση της πανδημίας στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη του τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 521 εκατ. κορόνες έναντι των 433 εκατ. κορόνων πριν από ένα χρόνο. Οι πωλήσεις στο τρίμηνο αυξήθηκαν στα 8,84 δισ. κορόνες από τα 8,45 δισ. κορόνες πριν από ένα χρόνο.

Οι αναλυτές ανέμεναν ότι οι πωλήσεις θα διαμορφωνόταν στα 8,56 δισ. κορόνες. Οι κρατήσεις για παραγγελίες αυξήθηκαν 77% στα 9,25 δισ. κορόνες. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των παραγγελιών της εταιρείας στο τέλος του α΄ τριμήνου διαμορφώθηκε στα 90,46 δισ. κορόνες.

Η εταιρεία, η οποία τον Απρίλιο απέσυρε τις εκτιμήσεις για το 2020 εξαιτίας της αβεβαιότητας για την πανδημία, τόνισε πως ακόμη δεν μπορεί να παράσχει εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης. Στόχος παραμένει οι λειτουργικές ταμειακές ροές να είναι θετικές.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.