ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τα ποσοστά των βασικών μετόχων της Μοτοδυναμική

14:01 - 31 Οκτ 2007 | Αυτοκίνητο
Η Αικατερίνη Κυριακοπούλου κατέχει 261.120 μετοχές της Μοτοδυναμική, ήτοι ποσοστό 5,090% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας και 3.272.660 δικαιώματα ψήφου (εκ των οποίων, άμεσα: 261.120, έμμεσα: 3.011.540), ήτοι συνολικά, ποσοστό 63,794% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι τα έμμεσα δικαιώματα ψήφου της κας.Κυριακοπούλου αφορούν μετοχές της εταιρίας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, η οποία αποτελεί ελεγχόμενη επιχείρηση (από την κα.Κυριακοπούλου).

Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά κατείχε στις 26/9/07, 2.936.540 μετοχές ήτοι ποσοστό 57,242% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Μοτοδυναμική.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.