• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Kόβει το... μεροκάματο στο Χρηματιστήριο η κυβέρνηση με τον φόρο υπεραξίας - Κίνητρο για τους επενδυτές η μείωση του φόρου στα μερίσματα

01:01 - 17 Δεκ 2012 | Χρηματιστήριο
Trading τέλος! Η επιβολή του φόρου υπεραξίας στο Χ.Α., κάτι το οποίο απεύχονταν οι ξένοι επενδυτές, είναι γεγονός, αφού, σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο πρόκειται να ισχύσει από την 1η Απριλίου 2013.

Αν και αρχικά είχε καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν θα επέβαλε τελικά τον φόρο υπεραξίας και πως θα τον αντικαθιστούσε με τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τελικά προχώρησε στο μέτρο. Σημειωτέον, ότι ο οίκος FTSE έχει απειλήσει με υποβάθμιση το Χρηματιστήριο, αν τελικά περάσει ο φόρος υπεραξίας, δεδομένου ότι ήδη η αγορά βαρύνεται με δύο ακόμα φορολογίες, αυτή επί των συναλλαγών και τη φορολογία στα μερίσματα Ταυτόχρονα, η αγορά κρίνει ότι θα περιοριστεί σημαντικά το βραχυχρόνιο trading ή οι intra day κινήσεις στην αγορά. Ο υπεύθυνος ανάλυσης της Beta Χρηματιστηριακή κ. Εμ. Χατζηδάκης υποστηρίζει ότι ο φόρος αυτός θα έπρε να λειτουργεί είτε συμψηφιστικά, είτε στη περίπτωση καταγραφής ζημιών, να υπάρχουν φορολογικές απαλλαγές. Άλλοι χρηματιστηριακοί παράγοντες θεωρούν ότι ο φόρος δεν έχει ισχύ από την 1/1/2013, γιατί δεν έχει ετοιμαστεί ο μηχανισμός εκείνος που θα αποδίδει τα έσοδα από τη συγκεκριμένη φορολογία στο κράτος. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός θα βρίσκεται στο Χ.Α., αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει υποδομή. Οπότε, όπως αναφέρουν, δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέα παράταση στην εφαρμογή του.

Η αγορά πάντως, υποδέχθηκε θετικά τη μείωση της φορολογίας στα μερίσματα από το 25% στο 10%, κάτι το οποίο να λειτουργήσει εξισορροπιστικά στις απώλειες που θα γράφει ένας επενδυτής από τον φόρο υπεραξίας, ενώ στο μάτι της Εφορίας μπαίνουν και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων τα οποία θα φορολογούνται πλέον με συντελεστή 40%.

Σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο, τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, φορολογούνται με συντελεστή 20%, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από την 1η Απριλίου 2013 και μετά. Ο φόρος, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, βαρύνει τον πωλητή των μετοχών και αποδίδεται από την ΕΧΑΕ εφάπαξ με δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία της Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου μετά το κλείσιμο κάθε ημερολογιακού διμήνου για τις πωλήσεις μετοχών που ενεργήθηκαν μέσα σε κάθε δίμηνο.

Για τον υπολογισμό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία λαμβάνεται η πραγματική τιμή πώλησης των μετοχών στο Χ.Α., όπως αυτή αναγράφεται στο πινακίδιο που εκδίδει η Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή το πιστωτικό ίδρυμα που μεσολαβεί. Όταν η πώληση των μετοχών πραγματοποιείται εξωχρηματιστηριακά ή μέσω πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που δηλώνεται στην Ε.Χ.Α.Ε. για το διακανονισμό της συναλλαγής και αν δεν δηλωθεί η τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την ημέρα της συναλλαγής.

Υπολογισμός

Για τον υπολογισμό του κόστους απόκτησης των μετοχών ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Όταν η απόκτηση των μετοχών έχει γίνει σταδιακά, για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης των πωλούμενων μετοχών λαμβάνεται η μέση τιμή απόκτησης αυτών.

β) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης λαμβάνεται η αξία που οριστικοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας κεφαλαίου ή αν δεν οριστικοποιήθηκε, η δηλωθείσα αξία.

γ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί δωρεάν μετά από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, δεν επηρεάζεται το κόστος κτήσης του συνόλου των μετοχών. Τα ίδια ισχύουν κατά τη μεταβολή του αριθμού των μετοχών με αύξηση ή μείωση της ονομαστικής τους αξίας (split – reverse split).

δ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν από την έγκριση εισαγωγής τους στο Χ.Α., για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης λαμβάνεται υπόψη η τιμή εισαγωγής τους σε αυτό.

ε) Φορολογούνται και οι μετοχές που έχουν δοθεί στο πλαίσιο του stock option plan. Δηλαδή, όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο προγράμματος χορήγησης μετοχών (stock option plan), ως τιμή κτήσης λαμβάνεται η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος.

στ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί ως μέρισμα (αντί μετρητών), ως κόστος κτήσης αυτών λαμβάνεται το ποσό του μερίσματος που θα λάμβανε ο κάθε μέτοχος αν η διανομή γινόταν σε χρήμα.

ζ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο επίτευξης της αναγκαίας διασποράς ενόψει της εισαγωγής τους στο Χ.Α., για τον υπολογισμό του κόστους απόκτησης λαμβάνεται υπόψη η τιμή με την οποία αποκτήθηκαν.

η) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί κατά την εκκαθάριση εισηγμένου στο Χ.Α. παραγώγου προϊόντος επί μετοχών με παράδοση της υποκείμενης αξίας έναντι τιμήματος, για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης λαμβάνεται υπόψη η τελική τιμή εκκαθάρισης για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και η τιμή κλεισίματος της υποκείμενης μετοχής στο Χ.Α. κατά την ημέρα άσκησης του δικαιώματος για τα δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών.

θ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί από εξαγορά μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) του άρθρου 24 Α του ν.3283/2004 (Α’ 210) για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης λαμβάνεται υπόψη η τιμή κλεισίματος των υποκείμενων μετοχών στο Χ.Α. κατά την ημέρα της εξαγοράς.

Για τον προσδιορισμό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η ζημία που προκύπτει μέσα στο ίδιο έτος από την ίδια αιτία.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή τα πιστωτικά ιδρύματα, που χειρίζονται τις μετοχές των πελατών τους σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συστήματος Αυλών Τίτλων, χορηγούν, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου, στους δικαιούχους πελάτες τους κατάσταση κερδών ή ζημιών που προέκυψαν κατά το προηγούμενο έτος από τις πωλήσεις μετοχών κάθε εταιρείας διακεκριμένα και συνολικά, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου.

Χρόνος που προκύπτει το εισόδημα είναι ο χρόνος διακανονισμού της πώλησης των μετοχών, χωρίς να ασκεί επιρροή η τιμή στην οποία έχει λάβει χώρα η πώληση. Όταν πραγματοποιείται ανοιχτή πώληση, το εισόδημα προκύπτει κατά το χρόνο διακανονισμού της αγοράς των απαιτούμενων μετοχών ή της μεταφοράς μετοχών στο λογαριασμό του επενδυτή.

Μερίσματα - Μπόνους

Μειώνεται από 25% σε 10% ο συντελεστής παρακράτησης στα μερίσματα ή κέρδη που διανέμει μία ανώνυμη εταιρεία, με εξαίρεση τις αμοιβές και ποσοστά στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές καθώς και στις αμοιβές, εκτός μισθού, στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. Επίσης, μειώνεται από 25% σε 10% ο συντελεστής παρακράτησης στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο από αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή, αν κάποιος λάβει μέρισμα από εταιρεία του εξωτερικού και κατατεθεί σε ελληνική τράπεζα, αυτομάτως θα υποστεί τη φορολογία 10%. Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, η ρύθμιση αυτή γίνεται για λόγους φορολογικής εξομοίωσης των πιο πάνω εισοδημάτων με τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, ώστε να μην υφίσταται διακριτική μεταχείριση.

Ακόμα, αυξάνεται από 15% σε 20% ο συντελεστής παρακράτησης για τα εισοδήματα από συμβάσεις ή πράξεις παραγώγων που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δηλαδή, το trading στα παράγωγα καθίσταται πλέον πιο ακριβό.

Τέλος, η κυβέρνηση ψαλιδίζει τις αμοιβές των golden boys, αφού αυξάνεται από 35% σε 40% ο συντελεστής παρακράτησης για τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, που χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από κινητές αξίες (έξοδα παράστασης) και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Επιπλέον, με την ίδια ρύθμιση επεκτείνεται η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 40% και στις αμοιβές μελών Δ.Σ. οι οποίες προέρχονται από τα κέρδη της επιχείρησης καθώς και στις αμοιβές, εκτός μισθού, στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό.

Τελευταία τροποποίηση στις 19:18 - 16 Δεκ 2012
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman