ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ για την Alpha Trust Ανδρομέδα στο 9μηνο

17:26 - 24 Οκτ 2013 | Χρηματιστήριο
Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2013, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Κερδοφόρο ήταν το τρίτο τρίμηνο για το ελληνικό χρηματιστήριο, με κυρίαρχο το έντονο συναλλακτικό ενδιαφέρον για τους παραστατικούς τίτλους των τραπεζών. Εκτός από τις θετικές τελικά εξελίξεις παγκοσμίως, με την αποκλιμάκωση στη Συρία και τη νέα μεταβολή στη ρητορική της Fed, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα τείνει ευνοϊκότερο με την επίτευξη όπως φαίνεται πρωτογενούς πλεονάσματος φέτος και την επιστροφή σε θετικούς ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης από το 2014.

 

Η Εταιρία έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του 2013 με απόδοση 6,74% από την αρχή του έτους, έναντι αποδόσεων 10,89% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/Χ.Α. Large Cap και 11,69% ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α.

 

Στο εννεάμηνο του 2013 η ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ σημείωσε κέρδη, μετά από φόρους, ύψους ευρώ 0,72 εκατ.έναντι κερδών, ύψους ευρώ 1,56 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας ανήλθαν συνολικά σε 1,33 εκατ. ευρώ περίπου και προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα ΔΠΧΠ.

 

Το ενεργητικό της Εταιρίας στο τέλος του εννεαμήνου ανήλθε σε ευρώ 10,71 εκατ., ενώ το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σε τρέχουσες τιμές, ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, κατά περίπου 82,11% σε μετοχές, 7,51% σε ομόλογα και κατά 10,38% σε διαθέσιμα.

 

Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας στο τέλος του εννεαμήνου ανήλθε σε ευρώ 25,63 και η χρηματιστηριακή τιμή της σε ευρώ 18,61.

Διαπραγματευόταν δηλαδή με discount 27,39%.

 

Στις 23/10/2013 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας ήταν 26,95 ευρώ, διαπραγματευόταν δηλαδή με discount 26,11%.

 

Οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της εταιρίας, κατά τη λήξη του εννεαμήνου, ήταν στις εταιρίες, ΤΙΤΑΝ, OTE, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, INFORM Π. ΛΥΚΟΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, JUMBO, FRIGOGLASS και ALPHA BANK.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.