ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Newsphone: Συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής

14:18 - 02 Φεβ 2010 | Ανακοινώσεις

Σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της στην Ολλανδία, ERGOPHONE B.V. κατά 500.000 ευρώ προχώρησε η Newsphone. Η αύξηση έγινε με καταβολή μετρητών από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, προκειμένου η ERGOPHONE B.V. να συμμετέχει σε εταιρείες με αντικείμενο παρεμφερές προς εκείνο της Εταιρείας.
Μετά την ανωτέρω αύξηση το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στη θυγατρική της θα παραμείνει το ίδιο.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.