ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Informer: Με 86,6436% η Quantroni

13:22 - 23 Ιουλ 2010 | Ανακοινώσεις

H QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED, απέκτησε στις 20/7/2010, 1.070 μετοχές της INFORMER που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0046% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, σε τιμή 0,46 ευρώ. Κατόπιν της ανωτέρω απόκτησης κατέχει άμεσα και έμμεσα 19.986.506 μετοχές της Εταιρείας (ποσοστό 86,6436%).

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.