ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στο 3,1% οι ίδιες μετοχές της Profile

11:23 - 28 Ιουλ 2010 | Ανακοινώσεις

Η Profile προέβη στις 27/07/2010 σε αγορά 1.135 ιδίων μετοχών, μέση τιμή κτήσης 0,65 ευρώ ανά μετοχή, μετοχές συνολικής αξίας 742,15 ευρώ. Η Εταιρία κατέχει συνολικά 377.422 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,10% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.