ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το νέο Δ.Σ. της MIG

11:39 - 29 Ιουλ 2010 | Ανακοινώσεις
Η MIG, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ενημερώθηκε για την παραίτηση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του κ. Hesham Abdulla AlQassim και εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτού τον κ. Γιάννο Μιχαηλίδη. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει ως ακολούθως:

1. Ανδρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος,
2. Μανώλης Ξανθάκης, Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Διονύσιος Μαλαματίνας, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,
4. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Εκτελεστικό Μέλος,
5. Παναγιώτης Θρουβάλας, Εκτελεστικό Μέλος,
6. Deepak Padmanabhan, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Γιάννος Μιχαηλίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Abdullatif AlMulla, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Αρετή Σουβατζόγλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
10. Γεώργιος Λασσαδός, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
11. Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
12. Κωνσταντίνος Λως, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
13. Μάρκος Φόρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
14. Κώστας Γραμμένος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
15. Αλέξανδρος Εδιπίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.