ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Χωρίς απαρτία η γενική συνέλευση της Dionic

11:41 - 30 Ιουλ 2010 | Ανακοινώσεις

Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Dionic που είχε ορισθεί για την 30ή Ιουλίου 2010 και ώρα 10:00 μμ, ματαιώθηκε λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, για την συζήτηση του θέματος Έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου μη διαπραγματεύσιμου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων εκδόσεώς του. Συνεπώς το θέμα θα συζητηθεί κατά την Α' επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την απόφαση της από 06/07/2010 του Διοικητικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα την 16/08/2010 και ώρα 17:00 μμ στην έδρα της εταιρείας.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.