ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αγορά 1.900 ιδίων μετοχών από Σαράντης

11:02 - 13 Αυγ 2010 | Ανακοινώσεις

Η Σαράντης προέβη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 12/08/10, μέσω της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σε αγορά 1.900 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 4,00 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 7.600 ευρώ.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.