ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αγορά 1.700 ιδίων μετοχών από Profile

11:11 - 02 Σεπ 2010 | Ανακοινώσεις

Στις 01/09/2010 η Profile αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 0,58 ευρώ ανά μετοχή, 1.700 μετοχές συνολικής αξίας 981,00 ευρώ. Η εταιρεία κατέχει συνολικά 386.922 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,17% του μετοχικού της κεφαλαίου

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.