ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

XA: Μείωση της συμμετοχής των ξένων τον Ιούνιο

16:37 - 06 Ιουλ 2015 | Ανακοινώσεις
Μείωση της τάξης του 1,3% κατέγραψε τον Ιούνιο η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανήλθε σε 58,4% έναντι 59,2% στο τέλος του προηγούμενου μήνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΧΑ επισημαίνεται ότι εάν συνυπολογιστεί η συμμετοχή του ΤΧΣ (7.534,12 εκατ. ευρώ ή 18,4%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 47,6% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,8% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα όπου το ποσοστό ανήλθε σε 48,0%.

Τον Ιούνιο 2015 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

  • Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έκλεισε στα €40,99 δισ., μειωμένη κατά 3,5% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 2,8%.
  • Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιουνίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.
  • Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 58,4% έναντι 59,2% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 1,3%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (7.534,12 εκατ. ευρώ ή 18,4%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 47,6% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,8% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα όπου το ποσοστό ανήλθε σε 48,0%.
  • Συνολική αξία συναλλαγών €1,85 δισ. (αυξημένη κατά 9,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 48,3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
  • Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 3.347.975.748 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 6,0% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (3.158.611.619 τεμάχια) και μείωση 39,7% σε σχέση με το Ιούνιο του 2014 (2.395.117.085 τεμάχια).
  • Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούνιο 2015 πραγματοποίησαν το 53,0% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
  • 33,91 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 24,58 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα)
  •  1.485 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 1.137 τον προηγούμενο μήνα)
  •  Απώλειες της τάξης του 0,9% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Χ.Α από την αρχή του μήνα. 

Η Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2015 έφτασε τα €1.849,35 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 9,8% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.684,41 εκατ. Σε σχέση με τον Ιούνιο 2014 που η αξία συναλλαγών ήταν €3.580,04 εκατ., σημειώθηκε πτώση της τάξης του 48,3%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2015 ήταν €97,33 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€84,22 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€179,00 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιούνιο 2015 ανήλθε στις 33.912 έναντι 24.581 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούνιο 2014 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 32.143). Τον Ιούνιο 2015 δημιουργήθηκαν 1.485 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.137 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €40,99 δισ.

Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €42,46 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 3,5% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €69,86 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 41,3%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Ιούνιο 2015 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €97,76 εκατ.

Οι εκροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (€151,34 εκατ.), λοιπά νομικά πρόσωπα (€11,72 εκατ.) και ιδιώτες αλλοδαπούς (€0,85 εκατ.), ενώ οι εισροές προέρχονται από νομικά πρόσωπαν (€66,16 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €100,64 εκατ. Οι εισροές προέρχονται από Έλληνες ιδιώτες (€71,89 εκατ.), αμοιβαία κεφάλαια (€17,38 εκατ.), εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) (€7,23 εκατ.), ασφ. εταιρείες & συνταξιοδοτ. κεφάλαια (€2,75 εκατ.), χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (€1,54 εκατ.) και τον δημόσιο τομέα (€0,08 εκατ.) ενώ οι εκροές προέρχονται από εταιρείες επενδύσεων (€0,20 εκατ.) και λοιπά ιδιωτικών μη χρηματοοικονομικών (€0,03 εκατ.).

Τα υπόλοιπα €2,88 εκατ. που εμφανίζονται ως εκροές από Λοιπούς Επενδυτές αφορούν Μερίδες στις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί από τους αρμόδιους Χειριστές ΣΑΤ συγκεκριμένη χώρα φορολογικής κατοικίας.

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούνιο 2015 πραγματοποίησαν το 53,0% των συναλλαγών (σε σχέση με το 51,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Ιούνιο 2014 είχαν πραγματοποιήσει το 66,8% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Ιούνιο 2015 πραγματοποίησαν το 29,3% των συναλλαγών (τον νπροηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 27,6% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 15,2% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) τον Ιούνιο 2015 πραγματοποίησαν το 16,9% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 20,0% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 16,4% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 47,6%, παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Μαΐου, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 58,4% έναντι 59,2%.

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 43,5% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 60,6% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ. Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 32,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.