ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Όλες οι αλλαγές της Εξαμηνιαίας Αναθεώρησης Δεικτών FTSE/ΧΑ

13:13 - 30 Νοε 2018 | Ανακοινώσεις
Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών FTSE/Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της ενέκρινε τις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης τους για το διάστημα Μάϊος 2018 – Οκτώβριος 2018.

Συνοπτικά οι αλλαγές:

 • Δείκτης FTSE/X.A. Large Cap

Μια (1) προσθήκη, μια (1) διαγραφή και μια (1) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

Δείκτης FTSE/X.A. Large Cap Net Total Return

Μια (1) προσθήκη, μια (1) διαγραφή και μια (1) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

 • Δείκτης FTSE/X.A. Mid Cap

Τέσσερις (4) προσθήκες, τέσσερις (4) διαγραφές και τρείς (3) μεταβολές ποσοστών στάθμισης.

 • Δείκτης FTSE/X.A. – X.A.K. Τραπεζών  

Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και καμία (0) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

 • Δείκτης FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς

Τρεις (3) προσθήκες, δεκατρείς (13) διαγραφές και πέντε (5) μεταβολές ποσοστών στάθμισης.

 • Κλαδικοί Δείκτες FTSE/X.A.

Όλες οι αλλαγές στη σύνθεση του δείκτη θα πραγματοποιηθούν και στη σύνθεση των αντίστοιχων κλαδικών δεικτών FTSE/Χ.Α. στους οποίους κατατάσσονται οι μετοχές της  σύνθεσης δείκτη. Προσωρινή παύση υπολογισμού – μέχρι την επόμενη τακτική αναθεώρηση – των δεικτών FTSE/X.A. Μέσα Ενημέρωσης και FTSE/Χ.Α. Υγείας λόγω μη ύπαρξης μετοχών που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη σύνθεση τους.

 • Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης  

Καμιά (0) προσθήκη, μια (1) διαγραφή και τέσσερις (4) μεταβολές ποσοστών στάθμισης.

 • Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus  

Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και τέσσερις (4) μεταβολές ποσοστών στάθμισης.

 • Δείκτης FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών  

Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και μια (1) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντελεστές στάθμισης (Capping Factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των Δεικτών

 • FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης
 • FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
 • FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών

θα υπολογιστούν με τις τιμές κλεισίματος των μετοχών της σύνθεσης των δεικτών της συνεδρίασης της Παρασκευής 14 Δεκεμβρίου 2018.

Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 21 Δεκεμβρίου 2018.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.