ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αγορά Ιδίων Μετόχων

16:03 - 14 Αυγ 2019 | Ανακοινώσεις

Η Performance Technologies A.E. με την παρούσα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και την απόφαση 6 της από 29.7.2019 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας ότι την Τρίτη 13/08/2019 πραγματοποίησε αγορά 1.000 μετοχών της Performance Technologies Α.Ε. συνολικής αξίας 3.209,60 ευρώ.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.