ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΟΤΕ: Αγορά ιδίων μετοχών

09:44 - 11 Δεκ 2019 | Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

 

 

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2019– O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 10/12/2019, αγόρασε 64.853 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €13,2448 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €858.965,66 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

 

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 8.708.819 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,815% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Τελευταία τροποποίηση στις 10:36 - 11 Δεκ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.