ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΙΑΣΩ: Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

09:13 - 11 Δεκ 2019 | Ανακοινώσεις

 

Η ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε υλοποίηση και εφαρμογή της από 09/09/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 20/11/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 10/12/2019, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 656 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,41352 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 927,27 ευρώ. 

Τελευταία τροποποίηση στις 10:35 - 11 Δεκ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.