ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ: Αγορά ιδίων μετοχών

09:12 - 11 Δεκ 2019 | Ανακοινώσεις

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 30/05/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, προέβη μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά ιδίων μετοχών όπως αναλύονται παρακάτω:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 9ης Δεκεμβρίου 2019 προέβη σε αγορά 70 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,545 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 38,16 ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 10:35 - 11 Δεκ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.