ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΛΤΡΑΚ: Απόκτηση μετοχών της εταιρείας από την ELTRAK CP LIMITED

11:30 - 11 Δεκ 2019 | Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

 

Η Εταιρεία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το Νόμο 3556/2007, η εταιρεία «ELTRAK CP LIMITED», η οποία είναι νομικό πρόσωπο που δύναται να έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Alexei Schreier, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, γνωστοποιεί ότι στις 10.12.2019 απέκτησε, δυνάμει χρηματιστηριακών συναλλαγών, 880 μετοχές της Εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 2.904.

 

Τελευταία τροποποίηση στις 12:30 - 11 Δεκ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.