ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αγορά ιδίων μετοχών

10:17 - 12 Δεκ 2019 | Ανακοινώσεις

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 11/12/2019, αγόρασε 3.400 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,7900 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 16.285,00 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 190.429 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,6924% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Τελευταία τροποποίηση στις 11:32 - 12 Δεκ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.