ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Lamda Development: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:54 - 12 Δεκ 2019 | Ανακοινώσεις

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε, ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2019:

- η κα. Μαρία Χριστίνα Γρίβα, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 6.000 δικαιωμάτων προτίμησης για τη συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 0,826 ευρώ, συνολικής αξίας 4.955,99 ευρώ
- o κ. Δημήτριος Καραστογιάννης, Corporate Affairs Director της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 2.000 δικαιωμάτων προτίμησης για τη συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 0,872 ευρώ, συνολικής αξίας 1.743,82 ευρώ

 

Τελευταία τροποποίηση στις 18:32 - 12 Δεκ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.