ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Lamda Development: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:53 - 12 Δεκ 2019 | Ανακοινώσεις

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι ο κ. Θεόδωρος Γκλαβάς:

 

  • στις 10 Δεκεμβρίου 2019, προέβη σε πώληση 4.341 δικαιωμάτων προτίμησης για τη συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 0,778 ευρώ, συνολικής αξίας 3.379,62 ευρώ,
  • στις 11 Δεκεμβρίου 2019, προέβη και σε πώληση 5.085 δικαιωμάτων προτίμησης για τη συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 0,809 ευρώ, συνολικής αξίας 4.112,25 ευρώ

 

O κ. Θεόδωρος Γκλαβάς είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με την κα Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρείας.

 

Τελευταία τροποποίηση στις 18:32 - 12 Δεκ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.