ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΟΤΕ: Αγορά Ιδίων Μετοχών

10:18 - 13 Δεκ 2019 | Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

 

 

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2019– O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 12/12/2019, αγόρασε 69.800 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €13,2293 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €923.405,46 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

 

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 8.784.604 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,830% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Τελευταία τροποποίηση στις 11:07 - 13 Δεκ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.