• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ιασώ: Διανομή μέρους κερδών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων

17:38 - 20 Μαϊ 2020 | Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

Η εταιρία ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας της 20/05/2020, αποφάσισε τη διανομή μέρους των κερδών προηγούμενων οικονομικών ετών συνολικού ποσού ¤4.886.270,16, ήτοι ποσού 0,04 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας προ παρακράτησης φόρου (το Διανεμητέο Ποσό ανά Μετοχή). Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40, παρ. 1, του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με 0,002 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε 0,038 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας. Τα Διανεμητέα Ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα Διανεμητέα Ποσά των λοιπών μετόχων και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία 2 ημέρες πρίν την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – record date.

Δικαιούχοι του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την Δευτέρα, 15 Ιουνίου  2020 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – record date). Από την  Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 (Ημερομηνία Αποκοπής – cut-off date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή. Η καταβολή του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020, από την Τράπεζα Πειραιώς ως πληρώτρια τράπεζα, ως ακολούθως:

  1.    μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.,

  2.    μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας για όσους εκ των δικαιούχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους,

  3.    για όσους εκ των δικαιούχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η χρηματική καταβολή του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από 29 Ιουνίου 2020 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς,

4.       με κατάθεση στο Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), τον οποίο έχει δηλώσει ο δικαιούχος ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπΆ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους δικαιούχους που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο δικαιούχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Τράπεζα Πειραιώς ως πληρώτρια τράπεζα.

Η είσπραξη του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή από τους δικαιούχους για τις παραπάνω υπό 2. και 3. περιπτώσεις είναι δυνατή με σχετική γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους (στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι δικαιούχοι να επικοινωνούν με τη Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας +30 210 6184177.

 

Διευκρινίζεται στους δικαιούχους ότι το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 ΑΚ περ. 15.) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά τη σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Τελευταία τροποποίηση στις 18:52 - 20 Μαϊ 2020
Penna Reporter Mamamia CityWoman