ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποιες είναι οι 2 εισηγμένες που διαγράφονται από το Χρηματιστήριο

18:12 - 26 Αυγ 2021 | Ανακοινώσεις
Tην έξοδο από το Χρηματιστήριο ακόμη 2 εισηγμένων, του ΙΑΣΩ και της Newsphone Ελλάς, ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανεβάζοντας τον αριθμό των διαγραφέντων εταιριών από το ξεκίνημα της χρονιάς σε 12.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

Ακόμη ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την παροχή άδειας λειτουργίας στην εταιρεία με την επωνυμία  «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ», για τη λειτουργία της και ως ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013, όπως ισχύει.

Τέλος η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» σε σχέση με την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της «εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών» της περ. 2 του τμήματος Α του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 και επί ενός επιπλέον χρηματοπιστωτικού μέσου, και συγκεκριμένα του χρηματοπιστωτικού μέσου της περ. 4 του τμήματος Γ του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

Τελευταία τροποποίηση στις 07:48 - 27 Αυγ 2021
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.