• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Παροχή Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ και εργαζομένους

14:03 - 27 Μαρ 2008 | Ανακοινώσεις
Η PASAL DEVELOPMENT SA στο πλαίσιο της εφαρμογής του εγκεκριμένου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.3.2008, Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των κυρίως μετόχων, σε διευθυντικά στελέχη και σε εργαζομένους της για την αγορά μετοχών της (το Πρόγραμμα) και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1.ε του Ν. 3401/2005, και το άρθρο 3 παρ. 1 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21 του Ν. 3556/2007, πληροφορεί το κοινό αναφορικά με τα εξής:
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της PASAL DEVELOPMENT SA την 27η Μαρτίου 2008 εγκρίθηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (stock options) στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, πλην των κυρίως μετόχων, στα διευθυτικά στελέχη και στους με κάθε είδους σχέση εργαζομένους στην Εταιρία στην Εταιρία και στις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, με τους παρακάτω όρους:
- Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 έτη.
- Η Εταιρία για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης των Δικαιούχων θα προβαίνει σε αντίστοιχες αυξήσεις του μετοχικού της Κεφαλαίου.
- Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα εκδοθούν έως 750.000 νέες μετοχές (5% του συνόλου των 14.967.940 μετοχών της εταιρίας)
- Ως τιμή άσκησης καθορίστηκε το ποσόν των 3 ΕΥΡΩ ανά μετοχή.
α) Τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ εκτός κυρίων μετόχων
β) Τα Διευθυντικά & λοιπά στελέχη της Εταιρίας ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών.
γ) Οι εργαζομενοι στην Εταιρία, με κάθε είδους σχέση (μισθωτοί, συνεργαζόμενοι μηχανικοί κλπ) ή σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: i) Δικαιώματα που αντιστοιχούν στο 30% του ορίου έκδοσης θα χορηγηθούν στους Συμμετέχοντες έως τις 30 Απριλίου 2008. ii) Δικαιώματα που αντιστοιχούν στο 35% του ορίου έκδοσης θα χορηγηθούν στους Συμμετέχοντες μέχρι τις 31/3/ 2009 iii) Δικαιώματα που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 35% του ορίου έκδοσης θα χορηγηθούν έως τις 31/3/2010. Θα χορηγηθούν συνολικά έως 750.000 δικαιώματα καθένα εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία μετοχή, δηλαδή σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα θα διατεθούν συνολικά έως 750.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την χορήγηση κάθε φορά μεγαλύτερου ή μικρότερου ποσοστού Δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το τέλος του Προγράμματος θα έχουν χορηγηθεί συνολικά έως 750.000 δικαιώματα.
2. ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Η τιμή διαθέσεως κάθε μετοχής ορίστηκε στο ποσό των τριών (3) ευρώ ανά μετοχή ολοσχερώς καταβληθησομένου τοις μετρητοίς κατά την άσκηση του δικαιώματος προαιρέσεως από τον κάθε Δικαιούχο.
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών είναι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, πλην των κυρίων μετόχων, τα διευθυντικά και λοιπά στελέχη αυτής και οι εργαζόμενοι στην Εταιρία ή σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, με οποιαδήποτε σχέση (μισθωτοί, συνεργαζόμενοι μηχανικοί κλπ), κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες χορηγήσεως και οριστικοποίησης των δικαιωμάτων προαίρεσης. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για το ποιοί είναι οι τελικοί δικαιούχοι του δικαιώματος προαίρεσης ανήκει αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με απόφασή του θα προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που θα χορηγηθεί στον κάθε Δικαιούχο, με βάση το οργανόγραμμα της εταιρίας.
4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η μετατροπή του Δικαιώματος Προαίρεσης σε Οριστικό Δικαίωμα επέρχεται την 1η Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία Παραχώρησης, και εφόσον ο Συμμετέχων εξακολουθεί να είναι μέλος του ΔΣ ή εργαζόμενος στην Εταιρία.
5. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Οι Δικαιούχοι των Οριστικών Δικαιωμάτων θα γνωστοποιούν, με έγγραφη δήλωσή τους που θα παραδίδουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του μήνα Φεβρουαρίου κάθε έτους κατά το οποίο το Δικαίωμά τους έγινε Οριστικό (αρχής γενομ
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman