ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων

13:15 - 28 Μαρ 2008 | Ανακοινώσεις
Η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ επιθυμεί να πληροφορήσει το επενδυτικό κοινό ότι τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007 σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΣΠΡΕΣΣΟ και ΑΜΑΡΥΣΙΑ την 28/03/2008 και οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2007 αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.audiovisual.gr, την ίδια ημέρα.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.