ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ετήσια Αποτελέσματα 2007

18:48 - 28 Μαρ 2008 | Ανακοινώσεις
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2007, καταρτισμένες με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα ετήσια αποτελέσματα του έτους 2007 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώνονται ως εξής:
Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανέρχονται σε 60.2 εκ. ευρώ, έναντι 41.6 εκ. ευρώ το 2006, αυξημένες κατά 45%.
Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 25.2 εκ. ευρώ, αυξημένη κατά 55% σε σχέση με την περυσινή περίοδο. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18.9 εκ. ευρώ έναντι 9.4 εκ ευρώ το 2006, αυξημένα κατά 100%.
Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε 14.3 εκ. ευρώ, έναντι 7.4 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 93%. Η εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας ανέρχεται σε 118 MW, ενώ 59 επιπλέον MW (αιολικά και υδροηλεκτρικά) κατασκευάζονται και αναμένονται να μπουν σε λειτουργία μέσα στο έτος. Επιπλέον, ο αναμενόμενος Χωροταξικός Σχεδιασμός για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την ανάπτυξη των ΑΠΕ στον ελλαδικό χώρο, δίνοντας σημαντική ώθηση στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας.
Ταυτόχρονα, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προετοιμάζει συστηματικά την είσοδο της σε αγορές του εξωτερικού και συγκεκριμένα σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης, της Ασίας, της Ν. Αμερικής και των Βαλκανίων, στοχεύοντας στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε επιλεγμένες τοποθεσίες των περιοχών αυτών.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.