• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ανακοινώσεις

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα το σχετικό pdf.

CNLCAP - Εσωτερική αξία μετοχής ...

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών ...

Η Quest Συμμετοχών A.E. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Φαίδωνα Ταμβακάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 12/6/2020 σε πώληση 30.000 κοιν

...

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα

...

Ανακοίνωση

 

Ενημερώνουμε το Επενδυτικό Κοινό ότι έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.ellaktor.com και έχει κοινοποιηθεί στο Χ.Α. η παρουσίαση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στο πλαίσιο συμμετοχής του στο 9th Greek Investment Forum NY, που διοργανώνει ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελη

...

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Mετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία

«Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών,

Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000

ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69

http://www.lavipharm.com

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατό

...

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 30/03/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 31/03/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια τη

...

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

(συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018)

 

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.»

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 89232902000

__________

...

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επεν

...

Κηφισιά, 15 Ιουνίου 2020

Η AUTOHELLAS A.T.E.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 γνωστοποιεί ότι, στις 11/06/2020, η Εταιρεία Main stream S.A., ελεγχόμενη από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, (και έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 παρ.3 του Νόμου 3340/2005),

...

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman