• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»18.06.2020

Η «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 27 του Ν.3461/2006, κατόπιν σχετικής ενη

...

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφόρησης Ν3556/2007

 

Η ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ σε συνέχεια γνωστοποίησης των μετόχων α. Καράτζη Αντώνιο του Μιλτιάδη και β. ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ενημερώνει:

    Την 18.06.2020 μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 επί των μετοχών της εταιρείας ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ,

...

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ηςIOYNΙΟΥ 2020

 

H εταιρία VIDAVO A.E.  με το διακριτικό τίτλο VIDAVO ανακοινώνει ότι σήμερα την 19η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο 10ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Σ

...

B&FA.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

 

 

Απόφαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

 

 

Η εταιρεία B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, με την από 18/06/2020 απόφαση του Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της στην Ελλάδα, B&B BUILDINGS

...

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 30/03/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 31/03/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια τη

...

Η  ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των από 19.06.2020 γνωστοποιήσεων που έλαβε σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (στο εξής ο «Νόμος») (α) από τον κ. Craig Tashjian, ενεργών ατομικώς, και (β) από την ελεγχόμενη (κατά την έννοια του Ν. 3556/2007) από τον κ. Craig Tashjian εταιρεία Tashjikan Capital LLC,

...

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα

...

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η Τράπεζα OPTIMA BANK A.E. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

 

Ημερομηνία

Συναλλαγή

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό Μέσο

Αξία (σε ΕΥΡΩ)

 

 

18/06/2020

Πώληση

1.991

Μετοχές ΜΟΗ (ΚΟ)

28.553,20

Αγορά

5.241

Μετοχές ΜΟΗ (ΚΟ)

75.827,25

Αγ

...

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών ...

Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

Οράτε συνημμένο. 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ...

H εταιρεία “ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA” απέστειλε στην Εταιρεία μας προς δημοσίευση τη συνημμένη Ανακοίνωση 

 

Ανακοίνωση έγκρισης αιτήματος...

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman