• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ανακοινώσεις

Η εταιρεία «ΚΡΙ-ΚΡΙ  Βιομηχανία Γάλακτος Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9 Ιουλίου 2019, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 ποσού 0,15 ευρώ ανά μετοχή μεικτό.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύ

...
Αυτή η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά....
Αυτή η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά....

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο κος Καραγιάννης Ευάγγελος, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως υπεύθυνος λογιστηρίου της Εταιρείας, προέβη στις 09/08/2019 σε αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών προ

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μαρούσι, 12/08/2019

 

Η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 08/08/2019 ανακοίνωσης, ότι έλαβε από τις Τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική, μέτοχοι της εταιρείας σε ποσοστό 79,8% συνολικά, αντίστοιχες επιστολές με το κάτωθι περιεχόμενο:

 

“Σε συνέχεια της από 5/8/2019 και με αριθμό πρωτοκ

...

Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών

 

 

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2019– O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 09/08/2019, αγόρασε 61.500 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,3661 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €760.519,92 σύμφωνα με το άρθ

...

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 09/08/2019, αγόρασε 2.070 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,8343 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 10.006,90 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

&

...

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, (εφεξής “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, και βάσει των σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλ

...

12/8/2019

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας

Σε συνέχεια της από 31.7.2019 Γνωστοποίησης Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων της εταιρίας CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., γνωστοποιεί κατ' εφαρμογή των σχετικών άρθρων του ν. 3556/2007, ότι η εταιρία «Adion Enterprises Limited» ελέγχεται κατά 100% από την κυρία Έλλη Χατζη

...

12/8/2019

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας

Σε συνέχεια της από 31.7.2019 Γνωστοποίησης Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων της εταιρίας CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., γνωστοποιεί κατ' εφαρμογή των σχετικών άρθρων του ν. 3556/2007, ότι η εταιρία «J&E Investments Limited» ελέγχεται κατά 100% από τον κύριο Charalam

...

 


Δελτίο Τύπου

 

 

Νέος ηλιακός σταθμός από τηMETKAEGNστη Χιλή

 

Αθήνα, Ελλάδα – 12 Αυγούστου –Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοινώνει πως η θυγατρική της METKA EGN, υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με την Atacama Solar SA, θυγατρική του ανεξάρτητου παραγωγού ηλιακής ενέργειας Sonnedix, προκειμένου να αναλά

...

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 27/6/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 27

...
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman