• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ανακοινώσεις

Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εκτέρ για τα διαχειριστικά έτη 2006, 2007 και 2008. Από τον φορολογικό έλεγχο καταλογίσθηκαν φόροι συνολικού ποσού 470.660,91 €., οι οποίοι καταβλήθηκαν εφ' απαξ ανευ προσαυξήσεων στην αρμόδια ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, κατά τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1044/22.4.2010. Τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης θα επιβαρυνθούν με ποσό 102.097,28 €, δεδομένου ότι η εταιρεία έχει σχηματισμένη πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού έλεγχου για τις χρήσεις 2006-2008 συνολικού ποσού 368.563,63€.
Στις 15/6 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗ Α.Ε.-ΜΙΝΕRVΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, κατά την οποία θα συζητηθεί η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις 17/6 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Rilken, κατά την οποία θα συζητηθεί η έγκριση για τη διάθεση των κερδών του 2009.
Στις 17/6 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της S&B, κατά την οποία θα συζητηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και δωρεάν διανομή μετοχών στους μετόχους, το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και το νέο πρόγραμμα stock option.
Στις 21/6 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ), κατά την οποία θα συζυτηθεί η τροποποίηση όρων υφιστάμενων προγραμμάτων διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας, η τροποποίηση του καταστατικού περί σκοπού της εταιρίας και η εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ..
Σε αγορά 5.400 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΒΥΤΕ COMPUTER, συνολικής αξίας €2.951,46, προέβη ο Σπυριδογεώργης Βυζάντιος, Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας την 19-05-2010, ενώ στις 20-05-2010 προέβη σε αγορά 300 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας €171,05.

Σε αγορά 1.200 και 3.000 κοινών μετοχών της ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, συνολικής αξίας € 19.078,94 και € 47.898,30 αντίστοιχα, προέβη το ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κου Νέλλου Κανελλόπουλου, στις 19/5/2010 και 20/5/2010.
Σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΓΕΚ Τέρνα συνολικής αξίας 4.270,00 Ευρώ, προέβη ο μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Νικόλαος Κάμπας στις 20/5/2010, ενώ σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 4.270,00 Ευρώ, προέβη ο Γεώργιος Περιστέρης.
Στις 14/6 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, κατά την οποία θα συζυτηθεί η διάθεση κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και η εκλογή νέων μελών ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ανακοίνωσε η εταιρεία Sciensγια τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Την Τετάρτη 26 Μαΐου 2010, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα ανακοινώσει βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη για το Πρώτο Τρίμηνο του 2010 η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας Lamda Development, ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Σε αγορές μετοχών της εταιρείας Sciens προέβη ο κος Ρήγας Θεόδωρος Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, (Υπόχρεο Πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005). Πιο συγκεκριμένα, την 18.05.2010, αγόρασε 21.500 μετοχές της "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." συνολικής αξίας 8.819,82 Ευρώ και την 19.05.2010 προέβη σε αγορά 9.500 μετοχών συνολικής αξίας € 4.018,90.

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman