• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ανακοινώσεις

Σε αγορά 45.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 18,3251 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 824.628,83, προέβη η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως στις 18 Μαΐου 2010 μέσω της Εθνικής Π&Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ..
Σε αγορά 6.755 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,2122 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 28.453,65 ευρώ, προέβη η Γεκ Τέρνα, την 18/5/10 μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.
Σε αγορά 1.700 ιδίων μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,57 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 2.669 ευρώ, προέβη η Μύλοι Λούλη μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ στις 18.05.2010. Μετά και την ανωτέρω αγορά, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.376.415 ίδιες μετοχές (8,280% του συνόλου των 16.622.832 κοινών ονομαστικών μετοχών).
Σε αγορά 366 μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,73 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 268,12 ευρώ, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών MERIT ΧΑ.Ε.Π.Ε.Υ, προέβη η F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ στις 18.05.2010.
Oλοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη σειρά έκδοσης Αξιογράφων Κεφαλαίου μέχρι 300 εκατ. ευρώ της Marfin Popular Bank Public.
Σε αγορά 14.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,5310 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 49.435,00 ευρώ, προέβη η Τέρνα Ενεργειακή, την 18/05/10 μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.
Σε αγορά 177 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,10 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 209,82 ευρώ προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 14/05/2010, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ALPHA FINANCE η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Σε αγορά 1.050 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 1.054,04 ευρώ, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 18/05/2010, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας "Eurobank EFG Χρηματιστηριακή η Info-Quest

Σε αγορές μετοχών της εταιρείας Sciens προέβη ο κος Ρήγας Θεόδωρος Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, την 14.05.2010, αγόρασε 8.855 μετοχές της "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." συνολικής αξίας 3.694,70 Ευρώ και την 17.05.2010 προέβη σε αγορά 2.980 μετοχών συνολικής αξίας € 1.192,00.
Σε πώληση 600.000 μετοχών της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. συνολικής αξίας € 5.400.000, προέβη στις 17 Μαΐου 2010, η PETROSHARES LIMITED, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας αποτελείται από τους κυρίους Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, Παναγιώτη Ν. Κονταξή και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη, οι οποίοι είναι αντίστοιχα, Πρόεδρος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε..
Σε αγορές μετοχών της εταιρείας ATTICA προέβη η MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, νομικό πρόσωπο που δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Βγενόπουλο. Πιο συγκεκριμένα:
Στην πώληση 150.000 ιδίων μετοχών ήτοι ποσοστό 1,208% του μετοχικού κεφαλαίου της με κατώτατη τιμή πώλησης 2,18 ευρώ, προτίθεται να προβεί η εταιρεία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, εντός του χρονικού διαστήματος από 19.05.2010 έως 31.05.2010.
Σε αγορά 1.945 μετοχών της MΠENPOYMΠH, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,021% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας, με τιμή κτήσης 3,48 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι ποσό 6.768,60 Ευρώ συνολικά, προέβη στις 17 Μαϊου 2010, ο SANDRINA δια του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συνεπώς,  η εταιρεία κατέχει εφεξής, και δη απευθείας, 8.809.867 συνολικά, μετοχές της Μπενρουμπή ή ποσοστό 95,096% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman