• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ανακοινώσεις

Την Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 μετά το κλείσιμο του Χ.Α. θα ανακοινωθούν οι οικονομικές καταστάσεις του 1ου τριμήνου 2010 της εταιρείας "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚON ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟN ΚΕΝΤΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε"
Το θέμα "αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση Κερδών εις Νέο, Αφορολογήτων Αποθεματικών και Διαφοράς από Έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της", θα προστεθεί στα θέματα συζητήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ που θα πραγματοποιηθεί στις 27/5/2010, ημέρα Πέμπτη.
Σε αγορά 700 κοινών ανωνύμων μετοχών της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL, αξίας 283,17 € της ως άνω Ανώνυμης Εταιρίας, προέβη ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν την 17/05/2010.
Σε αγορά 6.000 μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας € 18.130,20 προέβη στις 14/05/2010 η εταιρεία (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi.
Στις 10-06-2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στα επί της Λεωφ. Αθηνών - Μαραθώνος 23ο χλμ, γραφεία της Εταιρείας, στο Πικέρμι Αττικής, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Βάρδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Σε αγορά 170 μετοχών της Εταιρείας VIVARTIA συνολικής αξίας 3.416,18 ευρώ προέβηότι στις 17/05/2010 η Marfin Investment Group A.E. Συμμετοχών, η οποία δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με τον κ. Βγενόπουλο Ανδρέα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της VIVARTIA και τον κ. Μαλαματίνα Ανδρέα, Πρόεδρο του Δ.Σ. της VIVARTIA.
Σε αγορά 36.000 μετοχών της εταιρείας Αφοι Κορδέλλου, συνολικής αξίας 8.880,00 ευρώ. προέβη στις 17/5/2010 η STRUCTURAL CONSULTING SUPPORT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ , η οποία έχει στενό δεσμό με τον Αργύριο Κυλιάδη , Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ
Στις 11 Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της Εταιρείας στα Βριλήσσια, επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 48, θα πραγματοποιηθεί Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,79 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 787,71 ευρώ, προέβη μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών MERIT ΧΑ.Ε.Π.Ε.Υ. η F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. στις 17.05.2010.
Σε 23,33% από 23,32% μεταβλήθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφων του Διευθύνοντος Συμβούλου Ιωάννη Καντώνια στην ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, μετά την αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών (1.000 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου) αξίας 690,00 € την 17/5/2010.

Σε αγορά 10.117 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της ΑΤΕ Ασφαλιστική Α.Ε., οι οποίες αντιπροσωπεύουν 0,04% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας έναντι τιμής κτήσης 1,53 ευρώ ανά μετοχή, προέβη η ATEbank την 17/05/2010. Κατόπιν της ανωτέρω απόκτησης κατέχει άμεσα 25.485.143 μετοχές (ποσοστό 93,29%).

Σε αγορά 2.625 κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank Properties A.Ε.Ε.Α.Π, συνολικής αξίας 14.175 ευρώ, προέβη η Lamda Development στις 17 Μαΐου 2010. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία Lamda Development A.E είναι κατά την έννοια του Ν.3340/2005, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Αθανασίου Οδυσσέα ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Lamda Development A.E.
Σε αγορά 628 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ, συνολικής καθαρής αξίας Euro 1.473,80, προέβη ο ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μέλος του Δ.Σ της εταιρίας την 17.05.2010.
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman