• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ανακοινώσεις

Καμία απόφαση επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης λόγω έλλειψης της αυξημένης απαρτίας (2/3) που απαιτείται σύμφωνα με τον Νόμο δεν έλαβε η έκτακτη γ.σ. της Κρέκα. Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επανάληψη της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η εταιρία θα προχωρήσει σε νέα πρόσκληση. Η δεύτερη επαναληπτική έκτακτη γ.σ. θα πραγματοποιηθεί στις 17 Αυγούστου.

Κλασματικά δικαιώματα, συνολικού αριθμού 2.368 μετοχών, προέκυψαν από το reverse split της Alco. Oι μετοχές αυτές θα εκποιηθούν μετά την 8/1/2011.

 

Η εταιρία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 23 Ιουλίου 2010 και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο 13 Μέτοχοι, με σύνολο ψήφων 16.505.930 επί του συνόλου 24.326.250 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 67,85% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ατέρμων, το οποίο εξελέγη στην εξ' αναβολής από την 30/6/2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 22/7/2010 και έχει ως εξής:

H QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED, απέκτησε στις 20/7/2010, 1.070 μετοχές της INFORMER που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0046% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, σε τιμή 0,46 ευρώ. Κατόπιν της ανωτέρω απόκτησης κατέχει άμεσα και έμμεσα 19.986.506 μετοχές της Εταιρείας (ποσοστό 86,6436%).

H S&B Βιομηχανικά Ορυκτά προέβη την 22.07.2010 σε αγορά 400 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,38 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1.750 ευρώ. Οι μετοχές αγοράσθηκαν μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας Alpha Finance.

Στις 22/07/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπέρη, Αντώνης Λυμπέρης, προέβη στην αγορά 1.220 μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι ποσού  732 ευρώ, ήτοι μη υπερβαίνοντος το (ανά μετοχή) αντάλλαγμα της από 25ης Φεβρουαρίου 2010 υποβληθείσας από τον κ. Αντώνιο Λυμπέρη προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εκ μέρους του απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, που ο κ. Λυμπέρης δεν κατείχε.

Η Έλτον προέβη την 22/7/2010 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,480 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 240  ευρώ.

Η Frigoglass προέβη την 22α Ιουλίου 2010 μέσω της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, σε αγορά 6.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,51 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 51.060 ευρώ.

Η Eurobank Properties προέβη στις 22.07.2010 μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 700 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 5,70 ευρώ ανά μετοχή συνολικής αξίας 3.990 ευρώ.

Στις 22 Ιουλίου 2010, η SANDRINA αγόρασε 1.606 μετοχές της Μπενρουμπή, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,017% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι ποσού 5.588,88 ευρώ ήτοι μη υπερβαίνοντος το (ανά μετοχή) αντάλλαγμα της από 9ης Μαρτίου 2010 υποβληθείσας από την SANDRINA υποχρεωτικής δημοσίας προτάσεως (η Δημόσια Πρόταση) για την εκ μέρους της απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, που η SANDRINA δεν κατείχε.

Η ATE bank στα πλαίσια της προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ προέβη την 22/07/2010 σε αγορά 2.606 μετοχών της Εταιρίας (ποσοστό 0,01%) συνολικής αξίας 3.987,18 ευρώ. Μετά την παραπάνω αγορά κατέχει άμεσα 26.163.512 μετοχές, ήτοι ποσοστό 95,77% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

H Μύλοι Λούλη προέβη στις 22.07.2010 σε αγορά 600 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,50 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 900 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Μετά και την ανωτέρω αγορά, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.396.981 ίδιες μετοχές (8,404% του συνόλου των 16.622.832 κοινών ονομαστικών μετοχών).

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman