• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ανακοινώσεις

Σε αγοραπωλησίες μετοχών της Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια προέβη η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Σε αγορά 18.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της ΑTEbank, συνολικής αξίας 17.640 Ευρώ, προέβη ο Χρήστου Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας στις 26/07/2010.
O μέτοχος κ. Ιωάννης Πετρόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ομώνυμης εταιρίας προέβη στις 22/7/2010 σε αγορά 500 μετοχών με συνολικό κόστος 1.510 ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ετήσια τακτική γ.σ. των μετόχων της Δούρος. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν τα εξής θέματα:

Σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΚΡΕ.ΚΑ, συνολικής αξίας ευρώ 840,00,προέβη την 23/07/2010 ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κος LJAMKOVIC DEJAN.
Η INTRACOM IT SERVICES, ο μεγαλύτερος όμιλος παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής στην Ελλάδα, συμμετείχε στο Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 2010: Επιχειρηματικότητα, Δημόσιος Τομέας, Εκπαίδευση & Έρευνα, το οποίο
διοργάνωσε η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ).
Σε αγορά 1.000 κοινών μετοχών της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., συνολικής αξίας Eυρώ 4.427,50, προέβη η ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ ΜΑΡΙΑ την 23/07/2010. Για την ανωτέρω συναλλαγή έχει υποβληθεί στην Εταιρία γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, από την κα Φλώρα Μαρία Κυριακοπούλου με την ιδιότητά της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Frigoglass προέβη την 23η Ιουλίου 2010 μέσω της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., σε αγορά 4.300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,36 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 35.984,40 ευρώ.

Η ATE bank προέβη την 23/07/2010 σε αγορά 7.622 μετοχών της ATE Ασφαλιστική συνολικής αξίας 11.661,66 ευρώ. Μετά την παραπάνω αγορά κατέχει άμεσα 26.171.134 μετοχές, ήτοι ποσοστό 95,80% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Η Έλτον προέβη την 23/07/2010 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 1.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0.4767 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 715 ευρώ.

Η S&B Bιομηχανικά Ορυκτά ανακοινώνει ότι ενδέχεται να προβεί κατά το χρονικό διάστημα από 26.07.2010 έως 31.12.2010 σε αγορά ιδίων μετοχών άνω του ορίου του 25% του μέσου ημερήσιου όγκου, χωρίς να υπερβεί το 50% αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ως άνω Κανονισμού και την από 4.12.2009/5308 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον προσδιορισμό χαμηλής ρευστότητας.

Η QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED, απέκτησε στις 21/7/2010, 40.360 μετοχές INFORMER που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1750% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, σε τιμή 0,46 ευρώ. Κατόπιν της ανωτέρω απόκτησης άμεσα και έμμεσα 20.029.479 μετοχές της Εταιρείας (ποσοστό 86,8299%).

Στις 23/07/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδόσεις Λυμπέρη Αντώνης Λυμπέρης προέβη στην αγορά 4.840 μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,02% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι ποσού  2.904 ευρώ, ήτοι μη υπερβαίνοντος το (ανά μετοχή) αντάλλαγμα της από 25ης Φεβρουαρίου 2010 υποβληθείσας από τον κ. Αντώνιο Λυμπέρη προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εκ μέρους του απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, που ο κ. Λυμπέρης δεν κατείχε.

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman