• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ανακοινώσεις

Με τη ευρεία και ενεργή συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούν το  82,5% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τηςJUMBO.

Ευχαριστημένοι πελάτες, ασφαλείς εργαζόμενοι και ικανοποιημένοι μέτοχοι συνθέτουν το ισοσκελές τρίγωνο του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟμίλουJUMBO που

...

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Σύμφωνα με τις αριθ. 167/17.09.2019 & 167Α/29.10.2019 Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν τα ακόλουθα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου:

 • 67.427 τεμάχια με ISIN GR0128010676
 • 67.427 τεμάχια με ISIN GR0128011682
 • 67.427 τεμάχια με ISIN GR0128012698
 • 67.427 τεμάχια με ISIN GR0128013704
 • 67.427 τεμάχια με ISI

...

Η εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ανακοινώνει, μετά από απόφαση του ΔΣ, την πώληση του  ποσοστού 100% της θυγατρικής ΚΕΝ Α.Ε. στην εταιρεία VOLTON A.E.. Από την πώληση αυτή εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν θετικά τα αποτελέσματα της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. και θα αποτυπωθεί η θετική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Καράτζη στις  31/12/2019.

 

Η

...

Η Jumbo A.E.E.  γνωστοποιεί στους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 06.11.2019 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,47 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2018/2019. Η εταιρεία έχει ήδη

...

Η εταιρεία με την επωνυμία «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Κανονισμού 596/2014, έκαστος όπως ισχύει, ότι την 6.11.2019 ολοκληρώθηκε η πώληση του υπολοίπου των ιδίων μετοχών που αντιστοιχεί σε 546.167

...

Η CORAL AE,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι στις 05/11/2019 προέβη σε αγορά 153 ομολογιών  εκδόσεως CORAL ΑΕ συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 157.131,00.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τι

...

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης παραθέτουμε το κείμενο των ανακοινώσεων της MOTHERCARE PLC στα ελληνικά.

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ ΜΕ ΑΡΙΘ.596/2014 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ.

 

    &nbsp

...

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την από 04.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67), σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12

...

Η εταιρία “I. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό:

 

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Mothercare PLC (“Εταιρεία”) αποφάσισε την τοποθέτηση διαχειριστών στη θυγατρική της εταιρεία Mothercare UK Limited η οποία διαχειρίζεται τα καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών mothercare στο Ηνωμένο Βασίλειο και

...

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία», ο «Εκδότης») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε από το VALEA FOUNDATION στις 5.11.2019, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της προαιρετικής δημόσ

...

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα

...

ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο Φορολογικός Έλεγχος της χρήσης 2018, που διενεργήθηκε από τους Νόμ

...

B &FA.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

 

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Ομολογιών

 

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων», κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 05/11/2019 προέβη στην αγορά 50 ιδ

...

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman