• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%
Χρηματιστηριο Μετοχες Forex

Χρηματιστήριο

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

Η EUROMEDICA A.E. στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 2 της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι η κα Κελεπού

...

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 27/6/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

...

Η ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε υλοποίηση και εφαρμογή της από 09/09/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εται

...

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα

...

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΒYTE COMPUTERA.B.E.EΤΗΣ 15-01-2020

Επραγματοποιήθη σήμερα, 15ην Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15.00', η ΄Εκτακτος Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «BYTE COMPUTER A.B.E.E» (Αριθ. ΓΕΜΗ 83424302000) στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθ.  98 και Τριβόλη γραφεία και έδρα της.

Στην Γενική Συνέλε

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝEΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.01.2020

Η εταιρία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 15.01.2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 3 μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.119.981 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 58,27% του μετοχι

...

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 10 Ιανουαρίου 2020 σε αγορά 70.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας

...

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι ο κ. Θεόδωρος Γαβριηλίδης, Chief Investment Officer L.M., της Εταιρείας, προέβη:

 • Στις 10 Ιανουαρίου 2020 σε αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών τ

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ειδικότερων όρων διανομής κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018

 

Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(η «Εταιρία»)ανακοινώνει στους κ.κ. Μετόχους, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Δεκεμβρίο

...

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στηνATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

14.01.2020

1

...

H εταιρεία “ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA” απέστειλε στην Εταιρία μας τη συνημμένη Ανακοίνωση για συναλλαγές της επί μετοχών της Εταιρείας.

Ανακοίνωση για δήλωση Αρθρου 24 παρ.2 α...

Γνωστοποίηση μεταβολής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ (ΠΑΠ) γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Μιχάλης Παναγής υπέβαλε την παραίτησή του από εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ

...

Ανακοίνωση

 

Η ανώνυμη εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι στις 15 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη

...

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman