ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΤτΕ: Αυξημένα τα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων

10:24 - 07 Νοε 2008 | Νομίσματα
Αύξηση παρουσίασαν τα επιτόκια των σημαντικότερων κατηγοριών νέων καταθέσεων και δανείωντο Σεπτέμβριο του 2008, με εξαίρεση το επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που σημείωσε μικρή πτώση, και το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια που παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέραςαπό νοικοκυριά αυξήθηκε οριακά κατά 2 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο του 2008 στο 1,28%. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρουσίασε μικρή μείωση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,09%. Το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος σημείωσε άνοδο κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,11% από 4,99% το προηγούμενο μήνα. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των νέων συμφωνιών επαναγοράς (repos) διαμορφώθηκε στο 4,76%, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 54 μονάδων βάσης.

Όσον αφορά τα επιτόκια των χορηγήσεων, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο το Σεπτέμβριο του 2008 και διαμορφώθηκε στο 15,15%. Αντίθετα, το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια σημείωσε άνοδο 16 μονάδων βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,94%. Σημαντική άνοδο (κατά 22 μονάδες βάσης) σημείωσε και το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό για μέχρι και 1 έτος και για μεγάλα σχετικώς ποσά (δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ), που διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο του 2008 στο 6,04%, και επανήλθε έτσι στο επίπεδο του Ιουλίου. Το επιτόκιο των νέων στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης το μήνα αυτό και διαμορφώθηκε στο 5,45%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο στην κατηγορία των νέων στεγαστικών δανείων με επιτόκιο σταθερό για πάνω από 1 και μέχρι και 5 έτη, παρουσίασε μικρή άνοδο, κατά 3 μονάδες βάσης, και διαμορφώθηκε στο 4,75%. (Το σχετικά χαμηλό ύψος του επιτοκίου αυτού οφείλεται στα δάνεια χαμηλής εκκίνησης).

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

’νοδο παρουσίασαν το Σεπτέμβριο του 2008 τα επιτόκια που εφαρμόζονται στα υφιστάμενα υπόλοιπα των σημαντικότερων κατηγοριών καταθέσεων και δανείων, με εξαίρεση το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών που παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από τα νοικοκυριά με διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασε άνοδο κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,06% και το αντίστοιχο επιτόκιο για τις επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,23% . Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 5,18%, ενώ το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρουσίασε άνοδο 10 μονάδων βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,49%.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.