ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Γιατί χρειαζόμαστε νέους κανόνες και εργαλεία για τα κρυπτονομίσματα Κύριο

10:34 - 31 Ιουλ 2021 | Νομίσματα
Τα ψηφιακά νομίσματα υπάρχουν εδώ και μια δεκαετία, όμως, τα ρυθμιστικά συστήματα που τα διέπουν είναι κατακερματισμένα, αναποτελεσματικά και, σε ορισμένες χώρες, ανύπαρκτα. Αυτό επιτρέπει την άνθηση παράνομων δραστηριοτήτων, από δόλιους εμπόρους Bitcoin που εξαφανίζονται με τα χρήματά των επενδυτών, ενώ είναι εφικτή και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η διεθνής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα ψηφιακά νομίσματα είναι το αναπόφευκτο μέλλον, επομένως, απαιτείται διεθνής συντονισμός αλλά και δράση μεμονωμένη από χώρες προκειμένου να κλείσουν τα νομικά κενά που επιτρέπουν την άνθηση του εγκλήματος κρυπτονομισμάτων. Πρόσφατα, ειδικοί σε θέματα χρηματοοικονομικών και κανονιστικών ρυθμίσεων από όλο τον κόσμο συζήτησαν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από κοινού με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώθηκε από την Absa, σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο για το μέλλον του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) και την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) .

Η πρόκληση για τις ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως είναι να βρουν τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέσα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από τη μεγαλύτερη υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων. Τα υφιστάμενα ρυθμιστικά μέσα έχουν περιορισμούς στην αντιμετώπιση καταναλωτικών και οικονομικών εγκλημάτων και κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό οδήγησε σε αυξημένο ρυθμιστικό έλεγχο των κρυπτονομισμάτων, καθώς οι νομοθέτες έχουν στραφεί σε ψηφιακά νομίσματα όπως τα Bitcoin, Ether και Ripple για να «εξαργυρώσουν» τα κέρδη τους, αυξάνοντας τις συναλλαγές σε όλο τον κόσμο άμεσα και ανώνυμα.

bit1

Σε μια ένδειξη σημαντικής αλλαγής στη ρυθμιστική σκέψη, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), που ανήκει σε 63 κεντρικές τράπεζες και νομισματικές αρχές από όλο τον κόσμο, ανέφερε ότι «τα κρυπτονομίσματα δεν είναι χρήματα, αλλά κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των επιθέσεων ransomware και άλλων οικονομικών εγκλημάτων». Αυτή η άποψη έρχεται αφού περισσότερες από 60 κεντρικές τράπεζες έχουν ξεκινήσει έργα ψηφιακού νομίσματος από το 2014, υποδηλώνοντας ότι ορισμένες κεντρικές τράπεζες θεωρούν τα ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας ως προτιμώμενο δρόμο για την προστασία της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος με την πάροδο του χρόνου.

bit3

Η πρόσφατη αστάθεια του Bitcoin έθεσε, επίσης, σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των κρυπτονομισμάτων ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Ομοίως, η αύξηση των συμβάντων ransomware και άλλων χρηματοοικονομικών εγκλημάτων οδήγησε σε αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τη ρύθμιση και τον τρόπο αντιμετώπισης των αναδυόμενων κινδύνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML / CFT).

Είναι σαφές ότι αυτές οι νέες μορφές χρήματος παρουσιάζουν ευκαιρίες και προκλήσεις για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους καταναλωτές. Τα ψηφιακά νομίσματα μπορούν να κάνουν τις διεθνείς πληρωμές πιο αποτελεσματικές, βολικές και ασφαλείς, ενώ αφαιρούν τις δυσκίνητες διαδικασίες λειτουργίας και ασφάλειας που συνδέονται με την κυκλοφορία συμβατικών χρημάτων, γεγονός που βελτιώνει τη συνολική οικονομική αποδοτικότητα.

Ωστόσο, καθώς περισσότεροι απλοί άνθρωποι επενδύουν σε κρυπτονομίσματα και οι θεσμικοί επενδυτές τα προσθέτουν στα χαρτοφυλάκια τους, η αυξανόμενη επικράτησή τους εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την οικονομική σταθερότητα και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Όσον αφορά την καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων, οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεργαστούν με ειδικούς τεχνολογίας, έτσι ώστε οι νόμοι τους να συμβαδίζουν με τις αλλαγές. Επιπλέον, οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι προνοητικές και να σχεδιάζονται νόμοι που είναι κατάλληλοι για το σκοπό χωρίς να προσπαθούν να αποτρέψουν το αναπόφευκτο.

Επιπλέον, η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία απαιτούν ρύθμιση μέσω της διεθνούς συνεργασίας, της τοπικής επιβολής και των τεχνολογικά εξοπλισμένων αρχών προκειμένου να παρακολουθούν αυτές τις πολύ γρήγορες εξελίξεις.

Το 2019, η FATF εισήγαγε κατευθυντήριες γραμμές που υποχρέωναν τις χώρες να αξιολογήσουν και να μετριάσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με δραστηριότητες κρυπτογράφησης και παρόχους υπηρεσιών. Ζήτησε την εγγραφή και την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Ωστόσο, η FATF αναφέρει ότι μόνο το ένα τέταρτο των χωρών έχει υιοθετήσει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές.

Ενώ ορισμένες δικαιοδοσίες έχουν θέσει σε εφαρμογή πλαίσια κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και έχουν επιβάλει κυρώσεις σε εμπόρους που δεν συμμορφώνονται, οι εγκληματίες θα μπορούσαν γρήγορα να μετακινηθούν σε μη ρυθμιζόμενες χώρες λόγω αυτής της έλλειψης παγκόσμιας ομοιομορφίας. Η εφαρμογή του λεγόμενου ταξιδιωτικού κανόνα θα είναι απαραίτητη για την κατάργηση του δικαιοδοτικού αρμπιτράζ (εξισορροπητική κερδοφορία). Είναι, επίσης, ζωτικής σημασίας να αφαιρεθεί η ανωνυμία των συναλλαγών περιουσιακών στοιχείων και να συλλεχθούν δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές.

Η FATF ενημερώνει τις οδηγίες της και ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών. Συμφωνεί ότι οι αυστηροί κανονισμοί δεν θα καταστέλλουν την καινοτομία αλλά θα ενισχύσουν τη βιομηχανία και θα οδηγήσουν σε περισσότερη οικονομική ανάπτυξη.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.