ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τι θέση έχουν τα μετρητά σε έναν κόσμο αρνητικών επιτοκίων; Κύριο

19:50 - 13 Φεβ 2021 | Χρηματιστήρια
Τα μετρητά αποτελούν για τους επενδυτές ένα περιουσιακό στοιχείο μηδενικού κινδύνου και λειτουργούν ως «αποθεματικό αξίας». Παρόλο που διατηρούν βραχυπρόθεσμα την αγοραστική τους δύναμη, μακροπρόθεσμα έχουν χαμηλές προοπτικές όσον αφορά τη δυνατότητα διατήρησής τους στα επιθυμητά επίπεδα.

Αυτό αναφέρει αρχικά η ελβετική τράπεζα, UBS, σε πρόσφατη έκθεσή της με τίτλο: Τα μετρητά σε έναν κόσμο με αρνητικά επιτόκια (Cash in a negative rate world). Στη συνέχεια αναλύει τους λόγους για τους οποίους τα χαμηλά επιτόκια των κεντρικών τραπεζών λόγω της πανδημίας αποδυναμώνουν τα μετρητά, ενώ σημαντικός είναι και ο ρόλος του πληθωρισμού.

Με τα ονομαστικά επιτόκια να είναι σήμερα χαμηλότερα από τον πληθωρισμό, τα πραγματικά επιτόκια καταλήγουν να είναι αρνητικά και πιθανότατα θα παραμείνουν έτσι στο άμεσο μέλλον σε πολλά μέρη του κόσμου. Οι αγορές τιμολογούν το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ κάτω από το μηδέν για τα επόμενα 5 χρόνια, ενώ λόγω του πληθωρισμού τα πραγματικά επιτόκια θα παραμείνουν πολύ χαμηλότερα.

Επιπλέον, όπως επισημαίνει η UBS, τα αρνητικά επιτόκια της κεντρικής τράπεζας φιλτράρονται μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και φαίνεται πιθανό ότι περισσότερες τράπεζες θα μεταβιβάσουν το κόστος στους καταθέτες.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι η αγοραστική δύναμη των μετρητών θα «διαβρωθεί» με το πέρασμα του χρόνου, καθώς το κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών αυξάνεται ταχύτερα από το εισόδημα που αποκτάται σε μετρητά από τους καταθέτες.

Βέβαια, τα μετρητά θα συνεχίσουν να είναι χρήσιμα για την κάλυψη των άμεσων δαπανών. Αλλά για επενδύσεις που προορίζονται για την κάλυψη μακροπρόθεσμων αναγκών, το βραχυπρόθεσμα ασφαλές καταφύγιο των μετρητών υποβαθμίζει τις πιθανές αποδόσεις των επενδύσεων.

Γιατί τα πολλά μετρητά έχουν αρνητικό αντίκτυπο;

Με τα τρέχοντα επιτόκια, τα υπερβολικά πολλά αποθέματα μετρητών είναι ένας σίγουρος τρόπος για τους επενδυτές να πετύχουν αυτό που με τίποτα δε θέλουν. Να μειώσουν τον πλούτο τους.

Σύμφωνα με την UBS, αν λάβουμε υπόψη την επίδραση του πληθωρισμού, τα μετρητά δεν αποτελούν κατάλληλη αποθήκη μακροπρόθεσμης αξίας. Διατηρώντας δηλαδή οι επενδυτές το χαρτοφυλάκιό τους σε μετρητά, σημαίνει ότι η αξία του χαρτοφυλακίου τους θα μειωθεί στο μισό στα επόμενα 10 χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, με βάση τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις απόδοσης και λαμβάνοντας υπόψη τις αναλήψεις, οι μετοχές έχουν πιθανότητα 90% να ξεπεράσουν σε απόδοση τα μετρητά σε βάθος επταετίας.

Οι τιμές δεν αυξάνονται γρήγορα.

Οι αναλυτές της UBS προβλέπουν ότι τα επιτόκια στην ευρωζώνη θα παραμείνουν αρνητικά για τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνει για πολλά χρόνια στο προσκήνιο η πρόκληση του να συμβαδίζουν τα επιτόκια με τον πληθωρισμό.

Αυτή η πρόκληση θα αυξήσει και την πίεση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να μετακυλήσουν το κόστος διατήρησης των μετρητών στους καταθέτες.

Ο υψηλότερος πληθωρισμός θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα.

Η επίδραση της αλλαγής των «καλαθιών κατανάλωσης» αυξάνει επίσης την αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό.

Για παράδειγμα, οι τιμές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι πιθανό να αυξηθούν ταχύτερα σε σχέση με το ευρύτερο πεδίο τιμών.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η UBS τονίζει πως μία ενδεχόμενη άνοδος του πληθωρισμού αναμένεται να «διαβρώσει» έτι περισσότερο την πραγματική αγοραστική δύναμη των μετρητών και μάλιστα μία ώρα αρχύτερα.

Τελευταία τροποποίηση στις 15:32 - 14 Φεβ 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.