ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οι επενδυτές «στρέφονται» στις αγορές μετοχών παρά τις υψηλές σταθμίσεις ταμειακών διαθεσίμων Κύριο

18:45 - 01 Μαϊ 2021 | Χρηματιστήρια
Οι επενδυτές εξακολουθούν να διατηρούν αυξημένα επίπεδα ταμειακών διαθεσίμων στα χαρτοφυλάκιά τους, αλλά εξετάζουν το ενδεχόμενο κατανομής περισσότερων μετρητών σε μετοχές, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα Επενδυτικού Κλίματος της UBS, στην οποία συμμετείχαν ιδιώτες επενδυτές και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανά τον κόσμο.

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα της ελβετικής τράπεζας, τα ταμειακά διαθέσιμα αποτελούν το 22% των χαρτοφυλακίων των ιδιωτών επενδυτών παγκοσμίως, ποσοστό μειωμένο κατά μόλις τρεις ποσοστιαίες μονάδες από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Οι υψηλές σταθμίσεις ταμειακών διαθεσίμων έρχονται σε αντίθεση με τις θετικές εξελίξεις στην οικονομία και στην αγορά κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μεταξύ αυτών, η κατακόρυφη άνοδος των μετοχών, η διανομή των εμβολίων και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών.

Ωστόσο, το 41% των επενδυτών εξετάζει το ενδεχόμενο ενίσχυσης της έκθεσής του στις μετοχές τους επόμενους έξι μήνες, σε σύγκριση με ποσοστό 12% το οποίο προτίθεται να περιορίσει την έκθεση και με το 47% που επιθυμεί να διατηρήσει τα χαρτοφυλάκιά του στα ίδια επίπεδα.

Συγκεκριμένα, το 70% των επενδυτών θεωρεί τον τεχνολογικό μετασχηματισμό ως την κορυφαία κατηγορία επενδύσεων τους επόμενους έξι μήνες, καθώς το 64% πιστεύει ότι οι μετοχές είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων κατά την περίοδο ανάκαμψης και το 63% εκφράζει την άποψη ότι οι βιώσιμες επενδύσεις αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη ευκαιρία.

Οι μισοί επενδυτές ανησυχούν επίσης πολύ, ενώ το 26% ανησυχεί σε κάποιο βαθμό ότι τα ταμειακά διαθέσιμα θα υποστούν μείωση της απόδοσης σε περίπτωση που ο πληθωρισμός αυξηθεί σε υπερβολικό βαθμό. Το 41% αναφέρει ότι, σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσε να αυξήσει τις τοποθετήσεις του σε μετοχές και το 31% αναφέρει ότι θα μπορούσε να αυξήσει τις θέσεις τους σε ακίνητα.

Συνολικά, το 69% των επενδυτών είναι αισιόδοξο σχετικά με την οικονομία της περιοχής του για τους επόμενους 12 μήνες, σε σύγκριση με το 60% των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε πριν από τρεις μήνες. Το 70% είναι αισιόδοξο για την προοπτική της χρηματιστηριακής αγοράς το επόμενο εξάμηνο, σε σύγκριση με ποσοστό 61% της προηγούμενης έρευνας.

Το 80% των ιδιοκτητών επιχειρήσεων είναι αισιόδοξο σχετικά με την επιχείρησή του σε ορίζοντα 12 μηνών, συγκρινόμενο με το 72% των ιδιοκτητών επιχειρήσεων πριν από τρεις μήνες. Το 37% σχεδιάζει περισσότερες προσλήψεις, ποσοστό αυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το 13% που ετοιμάζεται για μείωση προσωπικού και είναι τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο.

Επενδυτές και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανά τον κόσμο θεωρούν την κυβέρνηση Biden ως θετική εξέλιξη για τις παγκόσμιες προοπτικές των επόμενων τεσσάρων ετών. Το 64% θεωρεί ότι η εν λόγω κυβέρνηση έχει θετικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, το 60% αισθάνεται ότι θα στηρίζει τις παγκόσμιες αγορές και το 57% πιστεύει ότι έχει ευεργετική επίδραση στην προσωπική οικονομική του κατάσταση. Το 54% των ιδιοκτητών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η εν λόγω κυβέρνηση συνιστά τονωτική ένεση για τις εταιρείες του.

ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην οικονομία της χώρας τους αυξήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Το 70% εκφράζει αισιοδοξία, σε σύγκριση με το 52% που εξέφραζε αισιοδοξία πριν από τρεις μήνες, καθιστώντας τους επενδυτές στις ΗΠΑ ως τους πιο αισιόδοξους σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αισιοδοξία σε σχέση με τις μετοχές αυξήθηκε επίσης σημαντικά, από 59% σε 71%. Το 61% των επενδυτών στις ΗΠΑ αναμένει αύξηση του πληθωρισμού τα επόμενα τρία χρόνια, το υψηλότερο ποσοστό σε οποιαδήποτε περιοχή.

Λατινική Αμερική

Η πλειονότητα των επενδυτών στη Λατινική Αμερική διατηρεί την αισιοδοξία της σε σχέση με τις μετοχές (61%) και την οικονομία της χώρας της (60%), παρά τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες όσον αφορά την ανάκαμψη στην περιοχή. Το 50% αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, το τρίτο υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως.

Ευρώπη

Οι Ευρωπαίοι επενδυτές, εξαιρουμένων των Ελβετών, αισθάνονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για την οικονομία της περιοχής τους και για τη χρηματιστηριακή αγορά. Συγκεκριμένα, το 73% αναφέρει ότι είναι αισιόδοξο σε σχέση με τις μετοχές, το υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως. Οι επενδυτές που έχουν τη βάση τους στην περιοχή παρουσιάζουν επίσης τις λιγότερες πιθανότητες να διατηρήσουν πάνω από 10% σε μετρητά, των οποίων το ποσοστό αντιστοιχεί μόλις στο 53% του συνόλου των ερωτηθέντων.

Ελβετία

Στην Ελβετία, οι προοπτικές των ερωτηθέντων σε σχέση με την οικονομία της χώρας τους σημείωσαν άνοδο κατά τη διάρκεια του τριμήνου, καθώς το 57% των επενδυτών εκφράζει αισιοδοξία σε σχέση με αντίστοιχο ποσοστό ύψους 45% πριν από τρεις μήνες. Η εμπιστοσύνη στη χρηματιστηριακή αγορά αυξήθηκε επίσης στο 67% από ποσοστό 54% στην προηγούμενη έρευνα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διαφορά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ασία

Το 69% των επενδυτών στην Ασία είναι αισιόδοξο σε σχέση με την οικονομία της περιοχής του, ποσοστό το οποίο τους κατατάσσει στους δεύτερους πιο αισιόδοξους παγκοσμίως. Οι Ασιάτες επενδυτές εξέφρασαν ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς το 69% ανέφερε την αισιοδοξία του σε σύγκριση με ποσοστό 61% πριν από τρεις μήνες.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.