ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σε ανάπτυξη, έρευνα και απασχόληση τα κονδύλια της ΕΕ το 2009

18:38 - 28 Σεπ 2010 | Ειδήσεις
Η τόνωση της οικονομικής μεγέθυνσης, η απασχόληση, η έρευνα και η γεωργία ήταν οι βασικοί αποδέκτες της πλειονότητας των περίπου 112 δισ. ευρώ που δαπανήθηκαν το 2009 στο πλαίσιο του κοινοτικού προϋπολογισμού της προηγούμενης χρονιάς, όπως ανακοίνωσε σήμερα στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ειδικότερα, στη δημοσιονομική έκθεσή της για τον προϋπολογισμό 2009 την οποία ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή, επισημαίνεται ότι την προηγούμενη χρονιά δαπανήθηκε το 97% των πιστώσεων, δηλαδή ποσοστό ανάλογο με εκείνο του 2008 (98%).

Αναλυτικότερα, ποσό 44 δισ. ευρώ επενδύθηκε στην οικονομική μεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητα. Επίσης, το 2009, η ΕΕ κατέβαλε 6,3 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Με τα κεφάλαια της ΕΕ χρηματοδοτήθηκαν πάνω από 1.000 έργα ερευνητικής συνεργασίας, όπως το έργο «Fuel-Path» για την αποτελεσματική παραγωγή βιοκαυσίμων. Στόχος του έργου αυτού είναι να εξευρεθούν τρόποι βελτίωσης της παραγωγής βιοκαυσίμων και να διασφαλιστεί ότι, έως το 2020, η βιοενέργεια θα αποτελεί το 14% τουλάχιστον του συνόλου των ενεργειακών πηγών της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, πάνω από 34.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν κεφάλαια της ΕΕ. Τα κεφάλαια αυτά, ύψους 295 εκατομμυρίων EUR, βοήθησαν τις εν λόγω επιχειρήσεις να αντλήσουν πολλαπλάσια δάνεια ύψους 2,9 δισ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ συνέβαλε στη δημιουργία ή τη διάσωση άνω των 200.000 θέσεων εργασίας μεταξύ του 2007 και του 2008. Επιπλέον, το πρόγραμμα «Erasmus» χρηματοδότησε άνω των 300.000 υποτροφιών κινητικότητας, οι οποίες αφορούσαν 4.000 πανεπιστήμια.

Παράλληλα, από τα στοιχεία της Επιτροπής προκύπτει ότι η πολιτική της συνοχής εξακολουθεί να κατέχει σημαντική θέση στον κοινοτικό προϋπολογισμό καθώς στο πλαίσιο της περιόδου αναφοράς 2007-2013 οι πληρωμές το 2009 ανήλθαν σε 25,5 δισ. ευρώ, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2008 (11,5 δισ. ευρώ). Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 2000-2006, χάρη στα κεφάλαια που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, δημιουργήθηκαν περίπου ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας, κατασκευάστηκαν ή βελτιώθηκαν 4.000 χλμ. του σιδηροδρομικού δικτύου.

«Άνω του 30% του προϋπολογισμού για το 2009 αφιερώθηκε στην οικονομική ανάκαμψη και μεγέθυνση», δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος για τον προϋπολογισμό, Γιάνους Λεβαντόφσκι ο οποίος τόνισε ακόμη πως «κάθε ευρώ που επενδύουμε στις περιφέρειές μας μπορεί να αποδώσει το διπλάσιο.

Από την έκθεση της Επιτροπής προκύπτει ακόμη ότι πάνω από 40 δισ. ευρώ χορηγήθηκαν υπέρ των αγροτικών περιοχών ενώ πάνω από 100.000 νέοι συμμετείχαν σε προγράμματα ανταλλαγών.

Η Επιτροπή αναφέρει ακόμη ότι μετά από συνεχή αύξηση επί σειρά ετών, τα έσοδα των γεωργών της ΕΕ σημείωσαν πτώση λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο κοινοτικός προϋπολογισμός υποστήριξε τους αγρότες με κεφάλαια άνω των 40 δισ. ευρώ υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων και παρεμβάσεων στην αγορά, ποσό που ισοδυναμεί με το ήμισυ περίπου των εσόδων των γεωργών.

Εξάλλου, την προηγούμενη χρονιά πάνω από 8 δισ. ευρώ δαπανήθηκαν σε εξωτερικές δράσεις. Ειδικότερα, το 2009, η ΕΕ ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος φορέας αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως, με αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 12 δισ. ευρώ και δράση δράσης σε περίπου 140 αναπτυσσόμενες χώρες.

Το 2009, η ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια της ΕΕ βοήθησε πάνω από 150 εκατ. άτομα σε 70 χώρες. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, η ΕΕ διαχειρίστηκε 10 αποστολές σε ευαίσθητα σημεία ανά τον κόσμο, όπως στο Κοσσυφοπέδιο, στο Νότιο Καύκασο, στο Αφγανιστάν, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική.

Ειδική χρηματοδότηση αφιερώνεται στην προετοιμασία των υποψηφίων και δυνάμει υποψηφίων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις προσχώρησης στην ΕΕ.

Ένας από τους κυριότερους αποδέκτες εξωτερικής βοήθειας ήταν το Σουδάν με 115 εκατ. ευρώ ενώ από την επισιτιστική βοήθεια ωφελήθηκαν 3,6 εκατ. άτομα στο Νταρφούρ και 436.000 άτομα στο Νότιο Σουδάν, ενώ πάνω από 5 εκατομμύρια άτομα έτυχαν ιατρικής περίθαλψης. Οι ενέργειες για τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και για την προώθηση της υγιεινής αφορούσαν 1,3 εκατομμύρια άτομα.

Εξάλλου, οι διοικητικές δαπάνες όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ανήλθαν σε 7,4 δισ. ευρώ το 2009, δηλαδή αντιπροσώπευσαν το 6,5% των συνολικών δαπανών, ποσοστό παρόμοιο με εκείνο του 2008 (6,2%).

Υπενθυμίζεται ότι περίπου το 70% του προϋπολογισμού της ΕΕ χρηματοδοτείται από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, σε συνάρτηση με το ακαθάριστο εθνικό εισόδημά τους . Η χρηματοδότηση από τον ΦΠΑ, που εξακολουθεί να μειώνεται από χρόνο σε χρόνο, ισοδυναμούσε με λιγότερο από 11% το 2009, ενώ οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (κυρίως δασμοί) ισοδυναμούσαν με λίγο περισσότερο από 12%.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.